Sfeerverslag Ingenieursdiner 2018

Sfeerverslag Ingenieursdiner 2018

25 mei 2018

De tweede editie van Het Ingenieursdiner
Koninklijke NLingenieurs en Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam organiseerden gisteren de tweede editie van Het Ingenieursdiner in TOBACCO Theater te Amsterdam. De zichtbaarheid van de Stadsingenieur, een oproep om aandacht voor het belang van het ingenieurswerk voor de stad. Dat thema stond vijf jaar geleden centraal tijdens het Ingenieursdiner, georganiseerd door Ingenieursbureau van de Gemeente Den Haag. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Niemand betwist nog het belang van ingenieurs voor het oppakken van de uitdagende opgaven waar de stad nu voor staat.

Maar een nieuwe uitdaging staat al (een tijd) voor de deur: het speelveld en het spel zijn totaal veranderd. We leven in een netwerksamenleving, waarin wij het woord “transitie” nu net zo vaak gebruiken als vijf jaar geleden het begrip “duurzaam”. Dit vraagt meer dan ooit dat de ingenieurs de stad als één systeem benaderen en klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit, instandhouding en steeds intensiever en veranderend gebruik als een samenhangende opgave zien.

Wat die nieuwe omstandigheden betekenen voor de stadsingenieur, dat is waar het om draaide tijdens het tweede Ingenieursdiner.

Marieke Verhagen, werkzaam bij Drift, hét toonaangevende instituut, verbonden aan de Erasmus Universiteit voor onderzoek naar Duurzaamheidstransities, vertelde over samenwerken in een netwerksamenleving. Op basis van haar onderzoek naar onder meer de veranderende relatie tussen overheid en burger, gaf ze praktische aanwijzingen hoe stadsingenieurs een motor voor verandering kunnen zijn. Ze liet de aanwezigen zien dat transities taaie, radicale systeemveranderingen zijn die “complex adaptief” tot stand komen. Door die complexiteit niet te versimpelen, zoals we vanuit onze managementdrang gewend zijn, maar door er aandacht aan te besteden, maak je de wereld eigenlijk simpeler. Ze benadrukte dat een samenleving in transitie zich gedraagt als een zwerm vogels: we hebben allemaal een klein beetje macht om het systeem te veranderen. De kunst is om volgers mee te krijgen. Ze adviseerde de aanwezigen om goed te leren van geslaagde transities uit andere sectoren.

Ook jonge ingenieurs hadden innovatieve ideeën om onze samenleving te verbeteren. Hoe kan je in tijden van de digitale revolutie bijdragen aan onze duurzame samenleving?

Carolien Gehrels, European Director Big Urban Clients bij Arcadis, liet haar licht schijnen op de dynamiek van de stadsingenieur bij stedelijk ontwikkeling. Ze vertelde hoe ze van jongs af aan onder de indruk was van het ingenieurs denken waar een enorm vertrouwen in de maakbaarheid vanuit gaat. Ze benadrukte dat je voor ingenieurswerk niet alleen de echte rekenaars nodig hebt maar ook verhalenvertellers, mensen die vanuit het perspectief van de samenleving kunnen uitleggen welk probleem we nu eigenlijk aan het oplossen zijn en waarom. Ingenieurs van nu mogen nog veel meer aandacht hebben voor het probleem. Hoe beter je de complexiteit van het probleem doorgrond en dat weet over te brengen aan anderen, des te meer kracht (investment power) mobiliseer je om het probleem op te lossen. Want, zo stelt Carolien, als iemand de complexiteit van het probleem niet ziet, dan zal hij ook de charme van de oplossing niet doorzien.

Aan tafel zaten de directeuren en (jonge) topingenieurs van gemeente, waterschappen, ingenieursbureaus, aannemers, en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en brancheorganisaties.

Bekijk hier de foto’s van Het Ingenieursdiner.

Derde editie van Het Ingenieursdiner
Na de wrap-up met gastheer Nout Verhoeven en gastvrouw Jacolien Eijer werd het estafettestokje overgedragen aan CROW en de Gemeente Utrecht. Aan CROW en de Gemeente Utrecht de opdracht om een vervolg te geven aan dit mooie initiatief.

Doe & Durf
Doe&Durf is een initiatief van (Jong)NLingenieurs. Als branchevereniging van ingenieurs-, management- en adviesbureaus neemt NLingenieurs de verantwoordelijkheid op zich om de ingenieursbranche te profileren. Na drie succesvolle edities vond dit jaar de vierde Doe&Durf challenge plaats.

Het thema van Doe&Durf 2018 is “Digitale revolutie: de bouwsteen voor onze duurzame leefomgeving”. Dit jaar deden maar liefst 12 teams mee aan de competitie. Vijf teams van de 12 zijn door de jury genomineerd om in aanmerking te komen als winnaar. De jury bestaat uit:

Jacolien Eijer-de Jong; Directeur NLingenieurs;
Nout Verhoeven; Directeur Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam;
Dorit Roest; Founder The Influencers Movement (TIM).
De vijf finalisten waren:

Arcadis met CrowdCreation
Herman de Groot met De Vliegende Adviseur
IV-groep met Wegbeheer van de Toekomst
Sweco met Dakchange
Witteveen + Bos met Studio Straatsensor
De winnaar van de Doe&Durf Challenge 2018 is CrowdCreation van Arcadis. Crowd Creation is de uitkomst voor overheden na invoering van de Omgevingswet. Door de invoering van de omgevingswet worden overheden verplicht tot participatieve aanpak bij projecten. CrowdCreation weet op innovatieve wijze digitalisering en duurzaamheid bij elkaar te brengen en biedt overheden zo een uitkomst om niet alleen bestuursorganen en bedrijven, maar ook andere belanghebbende zoals burgers vroegtijdig bij een project te betrekken.

Het is afgezaagd, maar de jury had een zware taak deze editie. De finalisten hadden allemaal een goed idee. Negatief zou je kunnen stellen dat geen van de ideeën uitblonk op alle onderdelen, maar positief kan gesteld worden dat alle ideeën iets heel goeds hadden. Echter, voor de jury betekende het, dat gekozen moest worden tussen hele verschillende smaken.

De jury heeft gekozen voor een idee dat zorgvuldig was uitgewerkt. Het winnende idee is niet het meest innovatieve idee, maar het team heeft wel een relevant vernieuwend element aan een bestaand product weten toe te voegen: ze investeren nadrukkelijk in een vertaling van plannen naar relevante onderwerpen en begrijpelijke taal voor de burger en vice versa. Daarmee wordt het een zeer relevante app waarmee de burgerparticipatie rondom bouwplannen écht ingevuld kan worden, zoals de nieuwe Omgevingswet van ons vraagt.

De jury waardeert het dat het team bij de uitwerking van het idee gesproken heeft met deskundigen op het vlak van omgevingsmanagement en projectmanagement en straatinterviews heeft gehouden om de stem van de gemiddelde burger te peilen. Dus ook in hun eigen aanpak hebben ze de principes van hun nieuwe app toegepast: goed luisteren naar toekomstige gebruikers.

Er wordt momenteel gesproken over een pilot-toepassing van dit idee binnen de gemeente Rotterdam.

Ook de andere ideeën zijn de moeite van een pilot waard. Neem zeker even de tijd om ze te bekijken!

Bekijk hier de foto’s van de finale.