De positieve impact van Onderhoud op de Energietransitie

Sfeerverslag World Class Maintenance

11 oktober 2019

Jacolien Eijer - de Jong, Keynote spreker tijdens World Class Maintenance Jaarevent.

Op 8 oktober jl. sprak Jacolien Eijer - de Jong, directeur Koninklijke NLingenieurs, als keynote op het jaarevent van World Class Maintenance (WCM). WCM is hèt kennis- en innovatienetwerk voor smart maintenance in Nederland. De doelstelling van het netwerk is even ambitieus als simpel: naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Dat doen ze door cross sectorale innovatieprojecten uit te voeren en onderwijsprogramma’s te ontwikkelen. Ze werken veel met Fieldlabs waar innovatie in de praktijk wordt ontwikkeld. Een van de fieldlabs onder WCM is het Camino Fieldlab dat zich richt op sensoring methodieken en gegevensanalyse technieken voor de infrastructuur.

Jacolien gaf met de nodige humor een lezing over Circulair ontwerpen en liet zien dat we als techneuten nog veel te veel lineair denken, plannen en werken. Ze hield een pleidooi om te leren van ecosystemen en de wijze waarop ecologen ecosystemen bestuderen, doorgronden en hebben leren beïnvloeden. Ze benaderde de stad als ecosysteem en liet zien hoe een aantal generieke systeemkenmerken van ecosystemen ook van toepassing zijn op de stad. In complexe dynamische systemen zoals ecosystemen en steden moet je je bewust zijn van de onvoorspelbaarheid van de reacties in het systeem op ingrepen. Een lineaire aanpak schiet in deze dynamiek te kort. Het loont de moeite je te verdiepen in de sturende processen en je bewust te zijn van het niveau waarop je aan het ingrijpen bent. Bij ingrepen op het lokale niveau moet je een ‘agile’ of flexibele aanpak hanteren. Bij ingrepen op macro-niveau moet je je er vooral bewust van zijn hoe je de micro omgevingen gaat beïnvloeden en zorgen dat je die omgeving niet ongewild vastzet in een ongewenste situatie.

Dit gezegd hebbende kon ze het niet laten om bij de zaal vol maintenance managers aan te kaarten dat maintenance (= in-stand-houding) niet echt een hele pakkende naam is in de door haar geschetste dynamische omgeving. Maar dat maintenance of onderhoud juist zou moeten gaan over het meebewegen van hetgeen je te onderhouden hebt met de veranderingen om je heen. Als maintenance managers daartoe in staat zijn, worden ze zelfs de motor van de verandering. En dat heeft weinig te maken met in ”stand” houden.