Spelenderwijs de Marktvisie in de keten integreren

31 mei 2018

Koninklijke NLingenieurs en ProRail hebben samen met – spoor en civiele -aannemers op dinsdag 29 mei 2018 op het hoofdkantoor van Arcadis te Amersfoort “het ketenspel” gespeeld. Doel: met behulp van het ketenspel de ambities van de Marktvisie weer een stap verder brengen.

29 mei 2018: spelen verbindt
Voor de eerste keer komen opdrachtgever ProRail , adviseurs en spoor- en civiele bouwers  bij elkaar om het “Ketenspel Marktvisie” met elkaar te spelen. Door middel van dit ketenspel willen de bedenkers van het spel een beeld formeren over de belangen en toegevoegde waarde van de ketenpartners en hoe de keten er in de toekomst uit kan zien.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale, duurzame en eerlijke sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin daarvoor het initiatief.

De afgelopen jaren heeft de markt van bouw- en infraprojecten te maken gehad met grote veranderingen. De terugloop van investeringen in de sector heeft ertoe geleid dat marktpartijen meer concurrentie ondervinden en daarom aanpassingen in eigen organisaties en projectbenadering hebben doorgevoerd. Niet alleen staat hierdoor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder druk bij de uitvoering van projecten, maar leidt dit er ook toe dat de ruimte klein is om in innovatie te investeren. En dat in een tijd waarin de maatschappelijke opgaven juist om continue vernieuwing vragen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zien deze ontwikkeling onder ogen en trekken samen op om het tij te keren. Wij willen als sector vanuit een gedeeld perspectief samenwerken aan oplossingen, aldus de partners van de Marktvisie. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er valt veel te winnen door oog te hebben voor elkaars belangen en door kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen.

Ketenspel

Twee jaar geleden zijn Erik van Jaarsveld van Arcadis, Martijn Scheijde van Bureau de Bont, Otto Schepers van Witteveen+Bos en Remco Hofstede van Sweco begonnen met de ontwikkeling van het Ketenspel. Toen zij bij elkaar waren om te discussiëren over de toegevoegde waarde van Ingenieursbureaus in de hele keten, kwamen zij al snel tot de conclusie dat zij die niet zelf moesten doen maar samen met de ketenpartners.

Het eerste ontwikkelde zich al snel door naar een ketenspel waarin deelnemers uitgedaagd  worden te kijken naar het functioneren van de keten en na te denken over de toegevoegde waarde van deelnemende partijen. Deelnemers aan het spel krijgen inzicht in de beleving, mening, belangen en opvattingen van de andere ketenpartners, leren hoe zij beter met elkaar kunnen samenwerken, kennen na afloop de eigen toegevoegde waarde en kunnen dan eventueel de eigen positionering heroverwegen.

 

Rolverdeling

Om het spel goed te kunnen spelen, krijgen de deelnemers een andere rol dan ze in het dagelijks leven hebben. Zo wordt een adviseur een opdrachtgever of aannemer, wordt de aannemer de opdrachtgever óf ingenieur en kruipen de opdrachtgevers in de huid van ingenieur of aannemer.

Door de manier waarop we projecten benaderen en oppakken door een andere bril te bekijken, wordt duidelijk(er) – tijdens deze spelronde – dat er niet een enorme gap tussen de huidige en gewenste situatie is. Ja, er is een duidelijke chronologische volgorde in belangrijkheid van de taken en activiteiten, maar deze zijn evenwichtig verdeeld over de verschillende fasen van een project. Hieronder een aantal van de conclusies die deze pilot groep trok naar aanleiding van het spelen van het ketenspel.

Geen enorme gap tussen huidig en gewenst, tóch leert het spel dat in de gewenste situatie Assetmanagement (ProRail) eerder betrokken wordt in het traject en worden toegevoegd aan het integrale projectteam. Projectmanagement (ProRail) worden idealiter beter betrokken bij de fase, waarin de scope wordt gedefinieerd. Met name de manier waarin maatschappelijke thema’s onderdeel van de scope van de opgave moet zijn, vraagt meer aandacht. Dit voorkomt dat een thema als duurzaamheid pas bij de start van de bouw op het project wordt geplakt.

Bekend en gewenst is dat voor de projectmanagers de alternatievenstudie-en planuitwerkingsfase belangrijk zijn, dat ingenieursbureaus hun toegevoegde waarde laten zien aan het begin van iedere nieuwe fase in het project en zij pieken op het moment vóór de realisatiefase. Voor de aannemers daarentegen is de realisatiefase één groot piekmoment. Daarnaast concludeerde de groep dat de potentiële toegevoegde waarde die de aannemers leveren in de planuitwerkingsfase zeer groot is, wanneer bijvoorbeeld keuzen moeten worden gemaakt over trein-vrije periodes en ruimtereserveringen.

Een nieuwe fase, de bouwteamfase, wordt daarmee geboren. Een fase waarin alle ketenpartners bij elkaar komen voorafgaand aan de realisatie, ook de vervoerder. Meer discussie en beslissingen aan de voorkant, Assetmanagement meer invloed geven, meer vrijheid voor de keten en eerder in overleg met de vervoerder. Hierdoor nemen de discussies, “gedoe” en faalkosten tijdens de realisatie en ingebruikname af.

Conclusie

Spelen verbindt niet alleen, maar biedt toch ook weer inzicht en dynamiek. En zelfs al is dat inzicht niet revolutionair vernieuwend; het spel bewerkstelligt dat toch maar wel dat de inzichten weer bevestigd worden. De neuzen staan weer in dezelfde richting!

We zijn zeer benieuwd welke inzichten volgende groepen gaan trekken.

Interesse in het spel en de mogelijkheden neem dan contact met ons op via info@nlingenieurs.nl.