STABU en Ketenstandaard gaan nauw samenwerken

5 februari 2019

De besturen van STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie hebben vandaag besloten de krachten te bundelen. Beide stichtingen hebben hun sporen verdiend en beschikken over een breed draagvlak binnen de bouwkolom. Door de krachtenbundeling ontstaat voor gebruikers één sterke organisatie in de bouw- en installatiesector voor de promotie en het beheer van het STABU Bestek, de ETIM Classificatie, de SALES Standaard voor communicatie en de fabrikant-gebonden productspecificaties. Daardoor kan de bouw- en installatiebranche beter en efficiënter inspelen op versnelling van de digitalisering in de bouwkolom.  Verregaande standaardisering is hiervoor een randvoorwaarde.

 

Overgangsperiode

Er komt een overgangsperiode tot 1 juli 2019 waarin een delegatie vanuit beide besturen samen met de huidige directies de praktische samenwerking voorbereidt. Uitgangspunt daarbij is een gezamenlijk besturingsmodel, waarin de vertegenwoordigingen van beide organisaties zich herkennen. Voor STABU gaat het om opdrachtgevers, adviseurs, bouwbedrijven, installateurs en fabrikanten. Ketenstandaard richt zich op bouwbedrijven, installateurs, groothandel en fabrikanten. De huidige teams integreren op een nieuwe locatie in de omgeving van Ede.

 

Grote meerwaarde

Wilma Visser, bestuurslid van STABU ziet grote meerwaarde in de voorgenomen samenwerking: “De standaarden van STABU en Ketenstandaard kunnen we goed op elkaar aan laten sluiten. Dankzij deze samenwerking behoren onnodig complexe bestekken en belemmeringen in de toepassing tot het verleden. Samen kunnen we, o.a. in het licht van de DigidealGo, bijdragen aan de ontwikkeling van gestandaardiseerde informatie in het hele bouwproces. Daarmee nemen wij onze verantwoordelijkheid in het belang van een beter functionerende bouwkolom.”

 

Bekendheid vergroten

Peter Koenders, bestuurslid Ketenstandaard: “Ik ervaar in de praktijk dat Ketenstandaard bij woningcorporaties, maar niet bij andere opdrachtgevers binnen de B&U sector bekend is. STABU is juist een bekend merk bij vrijwel alle opdrachtgevers. Met de nieuwe organisatie bereiken we straks dus de hele bouwkolom. Voor ons als bouwbedrijf is het belangrijk dat opdrachtgevers in de toekomst naast STABU ook ETIM en de SALES Standaarden gaan gebruiken”.

 

//// einde persbericht ////

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rien Wabeke, directeur Ketenstandaard 088-1500800 of info@ketenstandaard.nl

Jan Al, directeur a.i. STABU 0318 633 026 of info@stabu.nl

---------------------

 

Over STABU

STABU verbindt al veertig jaar het bouwen in de B&U sector met gevalideerde data voor betrouwbare bestekken. STABU2 is een belangrijke standaard voor het schrijven van bestekken en wordt dagelijks toegepast in 65-80% van de aanbestede bouwwerken. Daarbij wordt voortdurend getoetst aan wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties. STABU ontsluit specificaties voor de bouw van woningen en utiliteitsgebouwen in alle fasen van het bouwproces en ondersteunt het werken met de STABU-systematiek door voorbeeldprojectbeschrijvingen ter beschikking te stellen. In samenwerking met organisaties van gebruikers worden sjablooncontracten en projectbeschrijvingen opgesteld. Daarnaast levert STABU Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS) en verzorgt het beheer van de NL/SfB classificatie.

 

Over Ketenstandaard Bouw en Installatie

Ketenstandaard is hét platform dat standaarden biedt voor het classificeren van technische producten (ETIM) en voor elektronische datacommunicatie (SALES Standaard) in de bouwkolom. Er zijn ruim 2.400 bedrijven aangesloten, waaronder beheerders van vastgoed, zoals woningcorporaties, bedrijven actief in het onderhoud van vastgoed, bouw- en installatiebedrijven werkzaam in woning-, utiliteit-, infra- en scheepsbouw en groothandels en fabrikanten die producten leveren aan de sector. Ketenstandaard richt zich op een brede toepasbaarheid van de standaarden door er samen met deelnemers voor te zorgen dat deze aansluiten op werkprocessen, nu en in de toekomst. Daarnaast wordt afstemming met andere standaarden, zowel nationaal als internationaal, gestimuleerd.