afbeelding voor post: Taskforce Infra zet succesvolle samenwerking voort om uitvoering infraopgave te verbeteren

Taskforce Infra zet succesvolle samenwerking voort om uitvoering infraopgave te verbeteren

18 januari 2022

Vanwege het succes van de Taskforce Infra hebben de deelnemers besloten in 2022 de samenwerking voort te zetten. Het doel is brede toepassing van de kennis en ervaring die is opgebouwd rond de transitie naar een vitale infrasector. Zo zullen in het komende jaar de kennis die Rijkswaterstaat en marktpartijen opdoen in de verschillende twee-fasen-experimenten samen worden gebracht in een eerste ‘Handreiking twee-fasen-projecten bij Rijkswaterstaat’. Ook zal de Taskforce een belangrijke bijdrage leveren aan een nieuwe visie op de onderhoudscontracten. Verder wordt de intensieve informatie en kennisuitwisseling over de inkoopplanning voortgezet.

In 2020 startte de Taskforce Infra als initiatief van Rijkswaterstaat en een brede coalitie van brancheverenigingen: Koninklijke Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, NL Digital, Koninklijke NL Ingenieurs, Techniek Nederland en de Vereniging van Waterbouwers. Destijds was het doel om in coronatijd gezamenlijk het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust zoveel mogelijk voort te zetten en waar mogelijk te versnellen. Het werkterrein van de Taskforce Infra is in de zomer van 2020 verbreed naar de markttransitie naar een vitale infrasector, die begin 2020 al in gang was gezet. Namens NLingenieurs zit Leonie Koops van Witteveen+Bos in de Taskforce.

De deelnemende partijen zien de Taskforce Infra als een voorbeeld van nieuwe samenwerking die nodig is voor het realiseren van de gezamenlijke opgave om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Zij willen dit proces van samenwerken en creëren van begrip voor elkaars problemen graag continueren.  

Impact door gezamenlijke inbreng

In de Taskforce zijn acht werkgroepen actief waarin leden van NLingenieurs zitting hebben. Zij werken samen aan verschillende vraagstukken met als doel om gerichte voorstellen te doen voor de verandering en de verbetering van de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt. De werkgroepen worden ondersteund door interne klankbordgroepen van Koninklijke NLingenieurs. Als leden mee willen denken in van de werkgroepen, dan zijn ze van harte uitgenodigd.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met het verenigingsbureau via Arnoud Willemsen – arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl.

×

Aanmelden nieuwsbrief