Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan niet langer worden gebruikt voor vergunningverlening met betrekking tot stikstofdepositie.

Taskforce Stikstof brengt problematiek PAS in kaart

21 augustus 2019

Onze koepelverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een Taskforce Stikstof ingesteld. Aanleiding is de uitspraak eind mei van de Raad van State dat de stikstofregelgeving niet voldoet en daarom niet langer kan worden gebruikt voor vergunningverlening. De Taskforce heeft een tijdelijk karakter en is bedoeld om de problematiek verder in kaart te brengen, want op dit moment is er nog veel onduidelijk. Daarnaast wil de Taskforce oplossingen bedenken en namens het bedrijfsleven een gesprekspartner zijn voor overheden, waaronder mogelijk ook het door de Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingestelde adviescollege Stikstofproblematiek. Koninklijke NLingenieurs neemt deel aan de taskforce. De taskforce heeft o.a. reeds een nuttige FAQ opgesteld over de problematiek die op een aantal vragen vast antwoord geeft.  

Heb je input voor de taskforce of wil je er meer weten? 
Neem dan contact op met Arnoud Willemsen (arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl, 0612808616).