afbeelding voor post: Terugkoppeling inspiratiesessie Mobiliteit in een Vitale en Gezonde Stad

Terugkoppeling inspiratiesessie Mobiliteit in een Vitale en Gezonde Stad

9 juli 2021 Digitalisering Bouwkwaliteit en Veiligheid

Dinsdag 6 juli vond de inspiratiesessie Mobiliteit in een Vitale en Gezonde Stad plaats. Tijdens deze sessie gaven de drie gastsprekers inzicht in een integraal en inclusief perspectief op een vitale en gezonde stad. Zij gaven een aantal uitdagingen mee waar we als ingenieursbranche nog een stap in kunnen zetten. Challenge accepted!

Verali von Meijenfeldt nam ons mee in haar verhaal waarbij de integrale benadering centraal stond vanuit mobiliteit, verwoord in het boek ‘Wat wij willen is nog nooit gedaan’ vanuit de bouwagenda. De claim op ruimte is groot en met alle transities op het gebied van energie, klimaat en gezonde leefomgeving neemt de waarde van ingenieurs met een integrale blik toe. Verali gaf ons twee uitdagingen mee onder de noemer ‘ruimteverdeling is een gedragen visie’. Nu moeten wij het waar maken.

Daaropvolgend gaf Professor Karst Geurs zijn visie op een Vitale, (Inclusieve) en Gezonde stad. Karst pleit voor een paradigmawisseling waarin we van mobiliteit naar bereikbaarheid gaan. Een sprekend voorbeeld was de 15 minuten stad in Parijs dat als doel heeft om de essentiële faciliteiten binnen een ring van 15 minuten om mensen heen te organiseren in plaats van verder weg uit de stad. Lees voor extra verdieping het boek: ‘Transport in Human Scale Cities’ dat in augustus dit jaar uitkomt.

Aansluitend kon Emiel Reiding ons meenemen in zijn gedachte over de rol van mobiliteit in een Leefbare en Vitale Metropoolregio Amsterdam. In zijn verhaal gaf Emiel aan dat de groter wordende Daily Urban Systems niet per definitie in ieders mobiliteitsbehoefte voldoen. De noodzaak groeit om inclusieve arbeidsplaatsen in kernen buiten Amsterdam beter bereikbaar te maken om daarmee werkgelegenheidsgroei beter te spreiden. Emiel benadrukte dat binnenstedelijke gezondheid en leefbaarheid matig scoort. Ook hij gaf uitdagingen mee aan ingenieurs. Klik hier voor meer inzicht in Emiels achtergrond.

We zien dat de rol van mobiliteit/bereikbaarheid en de vitale en gezonde stad een opgave is waar we met elkaar de verdieping op moeten blijven zoeken als ingenieursbureaus. Aan de hand van deze inspiratiesessie gaan we samen met de brancheambassadeurs Mobiliteit Hans Marinus, Aries van Beinum, Robert Coffeng en Arnoud Neidig verdiepen hoe we dit vorm gaan geven.

×

Aanmelden nieuwsbrief