Thema bijeenkomst NLingenieurs Noord

29 maart 2018

Het Regionetwerk NLingenieurs Noord heeft onlangs een Themabijeenkomst georganiseerd.

Er waren vertegenwoordigers van gemeentelijke en provinciale overheden uitgenodigd en ging inhoudelijk in op de inrichting en het beheer van onze leefomgeving is het werkdomein van mensen uit de overheid, bouwwereld en ingenieursbureaus. Door diverse ontwikkelingen vervagen de scheidslijnen tussen deze partijen: digitalisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, globalisering.

Als gevolg hiervan verandert de rol van het ingenieursbureau – ook in Noord-Nederland. Maar waarin zit die verandering precies? Wat is de komende tien jaar de rol van het ingenieursbureau, en wat niet? Doen de bureaus nu wat er van ze gevraagd wordt?