Tobias wordt verantwoordelijk voor de programma's Mobiliteit en Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving

Tobias Somers gestart als Programmamanager

3 december 2019

Tobias Soomers - programmamanager Koninklijke NLingenieurs

 

Tobias Somers is per 18 november gestart als Programmamanager bij Koninklijke NLingenieurs. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de programma’s Mobiliteit en Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving.

Somers heeft als business- en organisatieontwikkelaar in de brede bouwsector ervaring opgedaan bij diverse ketenpartners. Daarnaast heeft hij diverse initiatieven opgezet rondom duurzame mobiliteit en gezondheid in gebouwen. Door zijn intrinsieke motivatie voor het verbinden en verduurzamen van organisaties en zijn achtergrond in strategisch management, zet hij zich als programmamanager met name in op het verbinden en vergroten van de impact én zichtbaarheid van de programma’s.

“Onze ingenieurs geven vorm aan een toekomstbestendige maatschappij. Of dat nu leefbaar, duurzaam, bereikbaar of veilig heet, wij maken het concreet. Samen met de brancheambassadeurs zetten wij ons in om onze leden te stimuleren, te faciliteren en te inspireren, en om daarmee de ingenieur van de toekomst te zijn, en te blijven!”, zegt Somers.

Hij vervolgt: “De ingenieursbranche staat voor een aardige opgave. Om de ambitieuze doelen te bereiken die we in de programma’s hebben geformuleerd is het van belang dat we gezamenlijk optrekken. Daarom werken we binnen de vereniging met programma’s waarbij we focus aanbrengen in de koers die we gezamenlijk gaan varen. Het programma Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving is net opgestart.”

De kick-off van het programma Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving vindt plaats op 6 december van 14.00 uur tot 16.00 uur bij Arcadis in Amersfoort. Klik hier voor meer informatie of aanmelden.