afbeelding voor post: TOPoverleg Veiligheid: Blij met steun Onderzoeksraad voor Veiligheid voor gezette stappen

TOPoverleg Veiligheid: Blij met steun Onderzoeksraad voor Veiligheid voor gezette stappen

5 maart 2020

Het TOPoverleg Veiligheid, het samenwerkingsverband tussen Governance Code Veiligheid in de Bouw, het Opdrachtgeversforum in de bouwBouwend NederlandVNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs, is blij met de waardering die de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitspreekt voor de gezamenlijke reactie die de partijen hebben gegeven op de aanbevelingen aan hun adres in het rapport van de OvV Bouwen aan constructieve veiligheid. Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport.

Stappen gezet
Zo benoemt de Onderzoeksraad de ambitie en de proactiviteit die de vijf partners aan de dag leggen. Ook is de Raad positief over de ruime definitie van veiligheid - bouwwerkveiligheid, omgevingsveiligheid en bouwplaatsveiligheid - in alle fasen van een project, ‘van initiatief tot en met sloop’. 

De OvV noteert verder dat de meeste aanbevelingen worden behandeld in de reactie van de vijf partijen en dat ze een vervolg krijgen in een actieplan. De aanbeveling om te komen tot een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en coördinatie voor veiligheid van de bouw is onder meer uitgewerkt in het versterken van de rol en eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever (regievoerder). Deze kan ingrijpen in het bouwproces bij onveilige situaties.

Verder is in iedere fase slechts één constructeur eindverantwoordelijk voor de constructieve veiligheid (coördinerend constructeur). 

Kritische kanttekeningen
De partijen hebben goed notie genomen van de kritische kanttekeningen die ook geplaatst worden. Deze hebben betrekkingen op: 

  • het afleggen van verantwoording over het naleven van de afspraken;
  • de eenduidigheid in de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling en afbakening tussen alle actoren;
  • én het organiseren van professionele tegenspraak. 

Programmamanager Veiligheid
De samenwerkende partijen nemen deze suggesties ter harte en nemen deze op in het Implementatieplan Veiligheid. Dit zal worden opgesteld door een door hen aan te stellen en te financieren programmamanager Veiligheid. Dit plan wordt opgevolgd door een serie concrete leerprojecten waarin de afspraken in praktijk gebracht worden. Na evaluatie vindt opschaling plaats om de veiligheid verder te verbeteren. 

Wil je op de hoogte gehouden worden en/of betrokken worden bij dit Verbeterprogramma voor Veiligheid in de Bouw? Meld je dan aan voor de NLingenieurs Community Bouwkwaliteit en Veiligheid bij jacolien.eijer@nlingenieurs.nl

 

×

Aanmelden nieuwsbrief