afbeelding voor post: Troonrede Prinsjesdag 2020: duurzame economische groei

Troonrede Prinsjesdag 2020: duurzame economische groei

16 september 2020 Digitalisering Bouwkwaliteit en Veiligheid Bodem en ondergrond Binnenklimaat

Investeringen in infra zijn investeringen in duurzame ontwikkeling

In de troonrede gisteren hoorden we het ook onze koning zeggen: via een investeringsfonds wil het kabinet inzetten op duurzame economische groei. Het gaat dan om projecten op drie terreinen: fysieke infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en onderwijs. Wij onderschrijven de inzet op die 3 thema’s hartgrondig.

Dat lijkt een beetje een 1.0-benadering. Willen we echt meer snelwegen?

Alle grote ruimtelijke transities waarvoor we staan vergen enorme infra-investeringen. Denk aan duurzame mobiliteit (spoor, lightrail, (snel)fietspaden), de energietransitie (investeringen in elektriciteitsnetwerken voor alle extra wind- en zonne-energie, een netwerk op zee, laadpalen, warmtenetten, smart grids, geothermie), klimaatadaptatie (straten, pleinen, rivieren en rioleringen aanpassen aan overvloedige regenval en droogte), digitalisering (ontwikkeling van telecomnetwerken voor thuiswerken, domotica, het werken met big data en kunstmatige intelligentie).

Het is een groot samenspel van al deze (en andere) ontwikkelingen die om infra-investeringen vragen, waarbij het creëren van banen en het versterken van het vestigingsklimaat hand in hand gaan met duurzame ontwikkeling en vermindering van emissies.

 

×

Aanmelden nieuwsbrief