afbeelding voor post: TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR KONINKLIJKE NLINGENIEURS

TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR KONINKLIJKE NLINGENIEURS

25 juni 2021

Koos Seerden en Christa Drolenga benoemd tijdens ALV

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 24 juni hebben de leden van Koninklijke NLingenieurs ingestemd met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden en de herbenoeming van een zittend bestuurslid. Koos Seerden, algemeen directeur Rho-Adviseurs voor Leefruimte, vervangt Steven Mast die zijn bestuurstaken twee termijnen vervuld heeft. Koos zal per direct de functie van penningmeester van hem overnemen. Christa Drolenga, directeur van HE adviseurs, zal na de volgende ALV van 18 november William Sanders opvolgen als bestuurslid. Tot slot is Stephan van der Biezen van Witteveen+Bos herbenoemd voor een tweede periode van drie jaar. Koninklijke NLingenieurs is blij dat het zevenkoppige bestuur weer stevig ingevuld is met deze personen.

 

Tijdens de ALV bedankte bestuursvoorzitter Carla Moonen Steven Mast hartelijk voor zijn jarenlange inzet: ‘Sinds de wijziging van de bestuursstructuur in 2015 heeft hij onze financiële zaken goed in de gaten gehouden.’ Zij gaf aan in Koos een waardige opvolger te hebben gevonden. Daarnaast stipte Carla Moonen de diversiteit van de bestuursleden aan: ‘Ik ben verheugd dat we met Christa een vrouw opererend in het ingenieursveld hebben weten aan te trekken in het bestuur.’

De kersverse bestuursleden motiveerden tijdens de vergadering waarom zij de rol als bestuurslid van Koninklijke NLingenieurs graag willen vervullen. Koos Seerden: ‘In een tijd met grote transities is het naar mijn idee van belang om de praktijk te betrekken bij beleidsvorming en -uitvoering. Door kennis en inzichten van leden te bundelen en gezamenlijk op te trekken wordt de branche als een samenwerkingspartner van de overheid gezien waardoor we veel meer invloed hebben.’

Christa Drolenga: ‘Ik denk dat er een belangrijke rol voor Koninklijke NLingenieurs weggelegd is in een tijd waarin de ingenieurswereld zo in beweging is. We kunnen de grote vraagstukken van nu enkel oplossen als iedereen meedoet. Of je nu oud of jong bent, man of vrouw of van welke nationaliteit dan ook, iedereen moet zich welkom en waardevol voelen binnen de ingenieurswereld. Ik draag daar als bestuurslid graag mijn steentje aan bij.’

Koninklijke NLingenieurs kijkt positief terug op het jaar 2020, ondanks de coronacrisis. Directeur Jacolien Eijer lichtte het jaarverslag toe tijdens de vergadering en concludeerde: ‘We hebben golven gemaakt! Daar gaan we in 2021 mee verder door impact te maken vanuit een stevige basis.’

×

Aanmelden nieuwsbrief