VNG erkent bijzondere positie architecten en ingenieurs

8 mei 2018

Dankzij een lobby van BNA en NLingenieurs heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) eindelijk onderkend dat architecten en ingenieurs een bijzondere positie innemen in de gemeentelijke inkoop. Om die reden heeft de VNG de toelichting bij haar Model Algemene Inkoopvoorwaarden aangepast en adviseert zij gemeenten voortaan om gebruik te maken van alternatieve bepalingen over aansprakelijkheid en intellectueel eigendom. De VNG blijft echter de door ons voorgestelde wijziging van haar inkoopvoorwaarden zelf afwijzen. Wat BNA en NLingenieurs betreft blijft die wijziging absoluut noodzakelijk, maar is er nu in ieder geval een eerste stap gezet door de VNG.

Beter Aanbesteden

De vernieuwde toelichting bij het VNG Model hangt samen met de Actieagenda Beter Aanbesteden van het Rijk. Deze agenda benoemt onder meer specifieke acties om de wildgroei aan gemeentelijke inkoopvoorwaarden tegen te gaan. In het kader van deze Actieagenda hebben BNA en NLingenieurs  gesproken met VNG en hebben zij zelfs een brandbrief verstuurd aan het Rijk om aandacht te vragen voor hun standpunt. Dit heeft de VNG er uiteindelijk toe gebracht om de bijzondere positie van architecten en ingenieurs te erkennen.

Onbeperkte aansprakelijkheid

De vernieuwde toelichting bij de gemeentelijke inkoopvoorwaarden adviseert gemeenten om voor overeenkomsten met architecten of ingenieurs te kijken of alternatieve aansprakelijkheidsbepalingen nodig zijn. Deze aanvulling is een erkenning van het feit dat de inkoopvoorwaarden voor intellectuele diensten zelf nauwelijks te verzekeren zijn. De aanvulling is voor BNA en NLIngenieurs nog steeds niet voldoende, maar is een voorzichtige eerste stap richting betere verzekerbaarheid.  Verder erkent de VNG dat het bij opdrachten aan architecten en ingenieurs verstandig kan zijn om maatwerkafspraken te maken over intellectuele eigendommen. Dat kan vrij simpel met een licentie.

Blijf scherp

BNA en NLingenieurs raden hun leden aan scherp te blijven letten op de inkoopvoorwaarden bij opdrachten van gemeenten. Voor zover de contractuele aansprakelijkheid niet nader begrensd wordt en/of IE-rechten volledig en onvoorwaardelijk overgedragen moeten worden, raden zij aan de betreffende gemeente op de vernieuwde toelichting bij het VNG Model te wijzen. Mocht dat geen soelaas bieden, dan is het verstandig om dit te melden bij je brancheorganisatie en de risico’s van de opdracht nog eens zeer goed te overwegen.