Wat wil je teruggeven aan de klant, geld of waarde?

19 december 2018

Arbeidsproductiviteit is “een dingetje” binnen de bouwketen. Bijna dagelijks hoor ik wel iemand roepen dat de keten te conservatief is, de arbeidsproductiviteitsgroei de laagste in vergelijking tot de meeste andere industrieën en dat innovaties te traag gaan.

Bouwen is het stapelen en in elkaar zetten van componenten. Daar lijkt door de eeuwen heen niet zo veel veranderd in te zijn. Als je beter kijkt, dan zie je dat huizen, gebouwen en de infrastructuur tegenwoordig sneller klaar zijn en met grotere hoeveelheden tegelijk worden gebouwd. Tel daarbij op dat bouwwerken ingewikkelder zijn geworden en in complexere omgevingen moeten worden gebouwd. Je kunt dus eigenlijk niet met droge ogen beweren dat de bouw in de jaren 50 van de vorige eeuw, van eenzelfde kwaliteit en snelheid was als nu. Je kunt wel concluderen dat de waardering (uitgedrukt in geld) voor de bouw weinig is gegroeid. Dat we als keten die verbeteringen niet in toegevoegde financiële waarde hebben weten om te zetten.

We kampen met de onhandige gewoonte om ieder project organisatorisch steeds opnieuw te beginnen. Daarmee is het lerend vermogen binnen de keten laag en is er erg weinig ruimte binnen een project om te innoveren. De productiviteit kan dus best wel hoger als we beter leren van de projecten en ze meer oppakken in programma’s.

Een ander probleem binnen de keten is dat de industrie enorm gefragmenteerd is. Het bouwproces is daarom van iedereen en van niemand. De ketenoverstijgende innovaties zouden we samen moeten doen, maar wie wil daarin investeren en voor wie is de winst? Zolang die vraag niet beantwoord wordt, houden we elkaar in een houdgreep en weten we de toegevoegde waarde van mogelijke innovaties niet te verzilveren.

Laat ik eens een voorbeeld nemen uit de ingenieursbranche. Als je ziet hoeveel beter en complexer modelberekeningen zijn geworden, dan zou je verwachten dat daaraan ook meer waarde wordt gehecht. Dus dat er meer betaald wordt voor een uur modelleren, want die levert veel meer op. 

Maar de klant betaalt voor een uur modelleren nog steeds in verhouding ongeveer eenzelfde bedrag als tientallen jaren gelden. Dat komt omdat wij als branche gewend zijn om de uren in rekening te brengen. En de klant wil graag het aantal uren en bijbehorende tarief zo laag mogelijk houden. Wat schiet je er in deze situatie, als ingenieursbureau, mee op om een afwegingsmodel te ontwikkelen waardoor er straks minder adviesuren nodig zijn?  De winst gaat tenslotte in zijn geheel naar de klant.

Laatst hoorde ik op een conferentie de vraag: wat wil je teruggeven aan de klant, geld of waarde? Het is de gewoonte geworden in de keten om geld te geven, maar wat zou er gebeuren als we waarde geven aan de klant?

Jacolien Eijer, directeur Koninklijke NLingenieurs