Werksessie Klimaatadaptatie – DPRA & Koninklijke NLingenieurs – donderdag 5 juli 2018

Werksessie Klimaatadaptatie – DPRA & Koninklijke NLingenieurs – donderdag 5 juli 2018

19 juli 2018

Op 5 juli jl. hebben onze Branche-ambassadeurs Klimaatadaptatie samen met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst heeft DPRA een presentatie gegeven over de Handleidingen en Bijsluiter die zij momenteel voor gemeentes hebben ontwikkeld. De ingenieursbureaus hebben daar hun reactie op kunnen geven.

In het tweede deel werden aan de hand van de volgende vijf thema’s adviezen gegeven aan het DPRA:

  • Regulering en normering
  • Klimaatbestendig aanbesteden
  • Ruimtelijke adaptatie en de bouwopgave
  • Meekoppelkansen en ruimtelijke kwaliteit
  • Meer dan wateroverlast: een integrale aanpak

Van de dag is een kort videoverslag gemaakt. De adviezen zijn  terug te lezen.

De Branche-ambassadeurs zijn door DPRA gevraagd om eind van de zomer verder in gesprek te gaan over de geleverde adviezen.