Koninklijke NLingenieurs stuurt in samenwerking met andere branches brief naar Tweede Kamer

Wij willen betere Rechtsbescherming

2 september 2019

Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat ondernemers vaak geen gebruik maken van rechtsbeschermingsvoorzieningen, omdat de procedures omvangrijk zijn en vaak geen resultaat opleveren. De ondernemers die er wel gebruik van maken ervaren dat dit meestal geen adequate oplossing biedt. De conclusie is dat de overheid hierdoor een minder aantrekkelijke opdrachtgever is voor ondernemers.

Het onderzoeksrapport benoemt ook diverse maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Helaas neemt de Staatssecretaris een aantal goede maatregelen niet over. Om die reden heeft Koninklijke NLingenieurs in samenwerking met tien andere bouwgerelateerde branches (AFNL, Bouwend Nederland, BNA, VHG, Cumela, Geo Business NL, MKB Infra, Techniek NL, Waterbouwers, VNConstructeurs) een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met voorstellen tot verbetering. In navolging op de brief gaat Koninklijke NLingenieurs, op uitnodiging, graag in gesprek met Tweede Kamerleden.