Ontwerptafel Aardgasvrije wijken Transform

Meld je aan voor de Ontwerptafel Aardgasvrije wijken Transform

Datum: 4 juli 2019 Tijd: 13:30 tot 17:00

Op 4 juli aanstaande organiseert de community Energietransitie de tweede Ontwerptafel van 2019. Dit keer gaat de ontwerptafel over het project Transform.

Transform
In het eerste kwartaal van 2018 besloten de colleges van Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen om samen te starten met Transform. De gemeenten trekken hierin samen op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel van Transform is dat de vier gemeenten vanaf 2020 aan de slag kunnen om 40.000 bestaande woningen over te laten gaan op duurzame energie.

Op dit moment bevindt Transform zich in de fase waarin per gemeente in ateliersessies van grof naar fijn alle verzamelde informatie (m.b.t. opwek, opslag, distributie en woninggebonden maatregelen) wordt besproken en wordt ingevuld in een digitale kaart. Dit met als doel om te komen tot een zo goed mogelijk beeld van de technisch/praktisch haalbare warmteoplossingen voor het gekozen gebied en de kwantiteiten van faciliteiten/maatregelen die daarbij horen.

Ontwerptafel
Transform heeft NLingenieurs gevraagd om de ideeën en mogelijkheden die vanuit de verschillende gebieden worden verkend, te spiegelen en hen te helpen met richtinggevende aandachtspunten voor het vervolg. Hiertoe organiseren wij als community een ontwerptafel waarin wij onze krachten bundelen en in één middag tot een advies voor het vervolg komen.

Om input voor deze ontwerptafel te vergaren zijn een aantal ingenieurs van onze vereniging aangeschoven als toehoorders bij de ateliersessies die Transform in iedere gemeente organiseert. Daarnaast hebben we ook toegang tot de digitale kaartinformatie. Met deze input en onze gezamenlijke kennis over energietransitie willen we in een middag tot richtinggevende aandachtspunten komen voor Transform, zowel technisch als procesmatig. Uitgangspunt is dat we outputgericht kijken naar het vraagstuk, ofwel wat moet de eindsituatie zijn en wat zijn dan de eerstvolgende stappen of punten waarmee rekening moet worden gehouden.

Datum en Locatie
De ontwerptafel vindt plaats op donderdag 4 juli van 13.30 tot 17.00 uur in het Stadhuis van de Gemeente Deventer, zaal Diepenveen. Inloop is vanaf 13.15 uur.

Aanmelden
Voor vragen en voor aanmelding kun je terecht bij programmamanager Jetze Visser via jetze.visser@nlingenieurs.nl of 06-13969420.