In 1917 is de vereniging opgericht als Orde van de Nederlandsche Raadgevend Ingenieur (ONRI). Tegenwoordig heten we Koninklijke NLingenieurs. In ruim 105 jaar is er veel veranderd.


Met leiderschap, durf en inhoudelijke kennis ontwerpen ingenieursbureaus oplossingen voor maatschappelijke opgaven, over de grenzen van de bouwketen heen. Lees meer over onze missie, visie en strategie en over hoe we georganiseerd zijn. Bij organisatie vind je een overzicht van onze medewerkers, bestuursleden en andere personen die een bijdrage leveren aan onze vereniging. 

Goede reputatie gegarandeerd

Koninklijke NLingenieurs waakt over de reputatie van alle leden, van kleine tot wereldwijd opererende bureaus. Wij durven opdrachtgevers te garanderen dat onze leden kwalitatief hoogwaardig en objectief advies bieden, omdat dit de grondbeginselen van het lidmaatschap zijn. Koninklijke NLingenieurs zet zich er voor in om onderscheidend ondernemen te bevorderen in een concurrerende, vrije markt. Heeft een bedrijf of organisatie een klacht over een van onze leden? Dan kunnen zij terecht bij de Commissie Klachtenbehandeling die bestaat uit drie leden van de Verenigingsraad. Wil je weten welke bureaus/bedrijven zijn aangesloten bij Koninklijke NLingenieurs of zoek je als opdrachtgever een bureau? Ga naar Onze leden.

Activiteiten van Koninklijke NLingenieurs

  • Overleg met wetgevers, beleidsmakers en opdrachtgevers: brede belangenbehartiging.
  • Profilering en positionering van de branche door een duidelijke mening te vormen en deze te uiten.
  • Verschaffing van inzicht in de branche door regulier onderzoek.
  • Ontwikkeling en verspreiding passende leveringsvoorwaarden.
  • Een schakel in kennisvoorziening.
  • Bijdrage leveren aan competitieve kennisontwikkeling.
  • Bemiddeling bij klachten.
  • Het bieden van een netwerkclub.
  • Het bieden en ontwikkelen van ledenservices. 

Onze leden kunnen rekenen op een actief partnerschap waarbij de vereniging haar uiterste best doet een krachtige partner te zijn.