Voorzitter

ir. ing. Carla Moonen door onze leden, tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in juni 2018, als nieuwe voorzitter gekozen. Zij is gestart op 1 september 2018 en neemt dan de voorzittershamer van afgetreden voorzitter Johan van den Elzen over.
Carla Moonen was eerder onder meer dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta, projectdirecteur bij het ministerie van VROM en was zij raadsadviseur voor het kabinet van premier Mark Rutter op de gebieden ruimtelijke ordening, mobiliteit, water, energie, landbouw en natuur en milieu.
Ze studeerde af aan de Wageningen University en is agrarisch econoom, rentmeester en ingenieur in de cultuurtechniek.

Contact

Heb je vragen aan de voorzitter van Koninklijke NLingenieurs of wil je haar voor een event, bijeenkomst of overleg uitnodigen? Dan kun je een e-mail sturen naar: voorzitter@nlingenieurs.nl of naar communicatie@nlingenieurs.nl

 

Penningmeester

Steven Mast is sinds 2013 lid van het bestuur. Naast zijn functie als directeur bij Smits van Burgst vervult Steven de rol van penningsmeester in het bestuur.
sepmast@smitsvanburgst.nl

 

Secretaris

Jacolien Eijer is sinds 1 augustus 2015 directeur van NLingenieurs. Ze ziet het als haar opgave om in continu veranderende markten en omstandigheden toegevoegde waarde te leveren voor de leden van Koninklijke NLingenieurs.
directeur@nlingenieurs.nl