Aan het lidmaatschap van Koninklijke NLingenieurs zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn ‘vertaald’ naar een aantal normen. De Verenigingsraad vormt het maatschappelijk en sociaal geweten van de vereniging en bepaalt daarom deze normen.

Tevens borgt de Verengingsraad deze normen binnen het juridisch kader van de vereniging door statuten, reglementen en bijvoorbeeld gedragscodes te ontwikkelen en te toetsen. Kortom: de Verenigingsraad houdt toezicht op de naleving van de gestelde normen.

De commissie kan gevraagd en ongevraagd het bestuur van Koninklijke NLingenieurs adviseren met betrekking tot voornoemde activiteiten.

Samenstelling Verenigingsraad

  • Voorzitter: Ernst van Toorenburg - J. van Toorenburg B.V.
  • Vicevoorzitter: Peter Nelemans - Fugro N.V.
  • Secretaris: Ellen Smit – Koninklijke NLingenieurs
  • Commissielid: Frank Spaen – ABT bv
  • Commissielid: Gerard van Kempen - DGMR
  • Commissielid: Vacature

Vacature Verenigingsraad

De Verenigingsraad heeft nog een vacature. Invulling gebeurt op basis van vrijwillige bijdrage. Interesse in zitting in de Verenigingsraad? Neem dan contact op met voorzitter Ernst van Toorenburg via: ernst@jvtbv.nl