Congreslocatie: Pakhuis de Zwijger Amsterdam 

De programma’s die door het team van Pakhuis de Zwijger worden gemaakt vallen o.a. onder de thema’s ‘global trends en de stad’. De onderwerpen die in de programma’s van Pakhuis de Zwijger voorbij komen variëren van buurtcommunities tot stadslandbouw en van klimaatadaptatie (code rood) tot vraagstukken over de verstedelijking toen en nu. Thema’s en onderwerpen die goed aansluiten op de inhoud van het congres van Koninklijke NLingenieurs. Daarom heeft Koninklijke NLingenieurs er in 2019 ook weer voor gekozen het congres in Pakhuis de Zwijger te organiseren. Meer informatie over de locatie vind je op de website van het Pakhuis www.dezwijger.nl 

Directeur Jacolien Eijer en bestuursvoorzitter Carla Moonen van Koninklijke NLingenieurs zijn de gastvrouwen op deze bijzondere congresdag waar kennismaken, kennisdelen en kennis ophalen centraal staan. 

Routebeschrijving naar Pakhuis de Zwijger Amsterdam 

Pakhuis de Zwijger is goed te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer. Welke tram of bus je kunt nemen of welke parkeergarages in de buurt zijn, vind je via de  website van Pakhuis de Zwijger www.dezwijger.nl/routebeschrijving