In 1917 opgericht als Orde van de Nederlandsche Raadgevend Ingenieur, heten we tegenwoordig Koninklijke NLingenieurs en is er in ruim 100 jaar veel veranderd. 

Koninklijke NLingenieurs waakt over de reputatie van haar, van kleine tot wereldwijd opererende, leden. Zodat de leden hun opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardig en objectief advies bieden. Die houvast durft de branchevereniging opdrachtgevers te garanderen omdat het de grondbeginselen van het lidmaatschap zijn. Koninklijke NLingenieurs zet zich er voor in om onderscheidend ondernemen te bevorderen in een concurrerende vrije markt.

Activiteiten van Koninklijke NLingenieurs

  • Overleg met wet- en opdrachtgevers: brede belangenbehartiging
  • Profilering en positionering van de branche door een duidelijke mening te vormen en deze te uiten
  • Inzicht in de branche verschaffen door regulier onderzoek
  • Ontwikkelen en verspreiden passen leveringsvoorwaarden
  • Schakel in kennisvoorziening
  • Bijdragen leveren aan competitieve kennisontwikkeling
  • Bemiddelen bij klachten
  • Het bieden en ontwikkelen van diverse ledenservices

Onze leden kunnen rekenen op een actief partnerschap waarbij de vereniging haar uiterste best zal doen een krachtige partner te zijn.

Verenigingsstructuur

Koninklijke NLingenieurs wordt aangestuurd door het Bestuur onder leiding van voorzitter Carla Moonen en de directeur Jacolien Eijer-de Jong. Directie  en Bestuur worden op thema’s klimaatadaptatie, energietransitie, circulair bouwen en mobiliteit geadviseerd door een Strategische Adviesraad (SAR).

Organogram Koninklijke NLingenieurs 

 


JongNLingenieurs

Een frisse blik geeft het netwerk van JongNLingenieurs (JongNL) op de vereniging en de activiteiten die we uitvoeren. JongNL wordt gevormd door jonge professionals (jonger dan 36) van ledenbureaus. Het netwerk brengt deze jonge professionals bij elkaar om met andere jonge professionals en maatschappelijke partners in contact te komen. Het netwerk bruist en bubbelt en er worden allerlei activiteiten georganiseerd en ondernomen. Soms is een activiteit een geheel eigen productie van JongNL, zoals de Doe&Durf competitie, soms schakelt het verenigingsbureau bewust de jonge professionals in om tot nieuwe inzichten en creatieve ideeën te komen.

Wie zijn de leden van Koninklijke NLingenieurs?

Wil je weten welke bureaus/bedrijven er zijn aangesloten bij Koninklijke NLingenieurs of zoek je als opdrachtgever een bureau? Onze website heeft een koppeling met het platform Galleo. Via dit platform kun je al onze leden opzoeken. Je kunt de adresgegevens en telefoonnummers en e-mailadressen vinden, maar ook kun je via Galleo kennismaken met de projecten die onze leden hebben uitgevoerd. 

Koepelorganisaties en belangenbehartigingsorganisaties

Koninklijke NLingenieurs is bij de volgende koepelorganisaties en belangenbehartigingsorganisaties aangesloten:

Onze leden zijn automatisch lid van deze koepelorganisaties en belangenbehartigingsorganisaties.