Medewerkers

Jacolien Eijer – de Jong

Jacolien Eijer – de Jong

Directeur

Jacolien is sinds augustus 2015 directeur van Koninklijke NLingenieurs. Zij heeft na haar studie Milieuhygiëne aan de Wageningen UR gewerkt bij twee NLingenieurs-leden. Na 10 jaar heeft Jacolien de overstap gemaakt naar de overheid. Eerst had ze de dagelijkse leiding over IDsW (thans Informatiehuis Water). Daarna was ze bij Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het Kennismanagementprogramma. Al in het begin van haar carrière heeft ze haar hart verloren aan de ingenieursbranche.

jacolien.eijer@nlingenieurs.nl

070 – 31 41 868 / 06 - 532 532 42

Ellen Smit

Manager Verenigingszaken

Ellen Smit is sinds mei 2018 werkzaam als Manager Verenigingszaken bij Koninklijke NLingenieurs.

ellen.smit@nlingenieurs.nl

06 - 25 180 597

Ellen Smit
Arnoud Willemsen

Arnoud Willemsen

Senior adviseur public affairs en beleidsmedewerker

Arnoud werkt sinds december 2017 voor Koninklijke NLingenieurs en behartigt de belangen van de leden op allerhande onderwerpen bij overheid, politiek en marktpartijen. Hij is vraagbaak voor de leden en betrokken bij de inhoudelijke en strategische beleidsvragen voor de branche. Arnoud was hiervoor beleidsmedewerker bij ministeries en voor een politieke partij in de Tweede Kamer en senior adviseur public affairs in het bedrijfsleven.

arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl

06 - 12 80 86 16

Claudia Meijers

Senior communicatieadviseur

Claudia Meijers is in september 2017 gestart als senior communicatieadviseur en woordvoerder bij Koninklijke NLingenieurs. Afgelopen jaren is Claudia als marketingcommunicatieadviseur werkzaam bij verschillende organisaties in de financiële dienstverlenging geweest. Daarnaast heeft zij afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in herpositioneringstrajecten, verandertrajecten en in het opstellen, invoeren en evalueren van branding- en marketingcommunicatieplannen. Onlosmakelijk, wat haar betreft, aan deze activiteiten verbonden, is een goede interne communicatiestrategie.

Is Claudia niet aanwezig en heb je vraag voor haar met betrekking tot de woordvoering? Dan kun je contact opnemen met haar collega Arnoud Willemsen

claudia.meijers@nlingenieurs.nl

06 - 42 15 89 45

Claudia Meijers
Marielle Vierling

Marielle Vierling

Directiesecretaresse

marielle.vierling@nlingenieurs.nl

070 - 314 18 68

Aanmelden Community

Alleen voor leden

Aanmelden