Koninklijke NLingenieurs is een netwerk van advies- en ingenieursbureaus dat samenwerkt op basis van vertrouwen.


De leden van Koninklijke NLingenieurs zijn ondernemingen die advies- en ingenieursdiensten leveren in Nederland met internationale allure. Ze staan voor een vernuftige, realistische, integrale en toekomstbestendige visie op de inrichting van de leefomgeving. Ze opereren op basis van vrije concurrentie en hechten waarde aan veiligheid, kwaliteit, integriteit en duurzaamheid. Koninklijke NLingenieurs bundelt de krachten van individuele advies- en ingenieursbureaus in een actieve, zichtbare en vitale branchevereniging.

Missie

NLingenieurs verenigt ingenieurs- en adviesbureaus ter versterking van hun gezamenlijke maatschappelijke en professionele positie. 

Visie

  • We nemen in alles wat we doen verantwoordelijkheid voor de inrichting van een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving;
  • We worden gezien als onmisbare partner in samenwerking aan maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.
  • We werken met lef en maatschappelijke betrokkenheid vanuit een vernieuwde visie op onze vereniging.

 

Download hier het meerjarenplan 2023 - 2025