Beweging is essentieel omdat we merken dat Nederland vastloopt in het realiseren van de vele opgaven. De Nederlandse ingenieurs- en adviesbranche komt daarom in beweging.


Dat vraagt om een andere manier van werken dan 'hoe we het altijd doen'. We moeten fundamentele keuzes maken die raken aan onze kernwaarden die ons gedrag sturen en richting geven aan alles wat we doen. Het vraagt lef om dingen anders te gaan doen dan je gewend bent. Het brengt onzekerheid met zich me en doet een beroep op je vertrouwen in de ander. Maar verandering kan ook inspireren en motiveren. Door in beweging te komen verandert je perspectief, kijk je anders naar je omgeving en kun je nieuwe dingen ontdekken.

NLingenieurs heeft met een brede groep vertegenwoordigers uit de branche een publicatie opgesteld: Veranderen vraagt lefIngenieurs en adviseurs gaan verder dan het systeem vraagt voor een duurzame en gezonde leefomgeving.

Het document geeft een aanzet voor een nieuwe manier van denken en handelen van de branche om de beweging naar een duurzamere en gezondere samenleving te versnellen. De opgenomen aanbevelingen geven richting aan het gesprek dat we daarover met onze branchegenoten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners willen voeren. Om samen met meer kracht en snelheid te werken aan een duurzamere en gezondere toekomst!

Wij dagen alle betrokken partijen uit om mee te doen en de weg vrij te maken voor verandering. We kunnen dit alleen doen door kennis, ervaringen en ideeën met elkaar te delen. Kom je belemmeringen tegen die verduurzaming in de weg zitten? Laat van je horen. Deel je ideeën. Houd elkaar scherp.

Doe mee met de Beweging! Meld je bij onze programmamanagers en haak aan bij een van de vier communities: