De Strategische Adviesraad heeft de functie om de directeur te adviseren over:
• op te pakken programmathema’s;
• de doelen voor de programma’s van Koninklijke NLingenieurs;
• de “plekken” waar Koninklijke NLingenieurs bij zou moeten zijn.

Met de programma’s wil Koninklijke NLingenieurs de waarde van de ingenieursbranche zichtbaar maken en daarmee de branche in positie brengen om zo veel mogelijk van waarde te zijn voor het oppakken van de grotere maatschappelijke uitdagingen.

Op basis van het advies van de Strategische Adviesraad bepaalt het bestuur van Koninklijke NLingenieurs de programma’s van Koninklijke NLingenieurs voor de komende 1-3 jaar.

De Strategische Adviesraad komt 2 maal per jaar bijeen. De Strategische Adviesraad is uitgenodigd om tussentijds gevraagd en ongevraagd advies te geven.

De Strategische Adviesraad bestaat uit de volgende leden: 

  • Doede Wessels - DGMR
  • Robert Kroon - Arcadis
  • Leontien de Waal - Van Wijnen
  • Ben van Lier - Centric
  • Erik van den Broek - WSP Nederland
  • Gerard van der Steenhoven - KNMI
  • Rob Mulder - VNO-NCW
  • Cathelijne Hermans - Royal HaskoningDHV
  • Maxime de Jong - Jonge Geesten