Aan het lidmaatschap van Koninklijke NLingenieurs zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn ‘vertaald’ naar een aantal normen. De Verenigingsraad vormt het maatschappelijk en sociaal geweten van de vereniging en bepaalt daarom deze normen.

Tevens borgt de Verengingsraad deze normen binnen het juridisch kader van de vereniging door statuten, reglementen en bijvoorbeeld gedragscodes te ontwikkelen en te toetsen. Kortom: de Verenigingsraad houdt toezicht op de naleving van de gestelde normen.

De commissie kan gevraagd en ongevraagd het bestuur van Koninklijke NLingenieurs adviseren met betrekking tot voornoemde activiteiten.

Samenstelling Verenigingsraad

  • Voorzitter: Ernst van Toorenburg - J. van Toorenburg B.V.
  • Vicevoorzitter: Peter Nelemans - Fugro N.V.
  • Secretaris: Ellen Smit – Koninklijke NLingenieurs
  • Lid: Gerard van Kempen - DGMR
  • Lid: Lex Halsema - Bureau de Bont
  • Lid: Paul Rijpstra - Pieters Bouwtechniek (officiële benoeming volgt 18 november 2021)
  • Lid: Theodoor Höngens - M+P (officiële benoeming volgt 18 november 2021)