afbeelding voor post: Plussen en minnen van Prinsjesdag

Plussen en minnen van Prinsjesdag

23 september 2021

Prinsjesdag betekende de start van het parlementaire jaar én een nieuwe Rijksbegroting. NLingenieurs noteert in haar voorlopige samenvatting getalsmatig meer plussen dan minnen. De plussen betreffen kleine stapjes, de minnen gaan over de grote stappen die we helaas nog niet zetten. Positief is wat ons betreft dat er extra geld wordt geïnvesteerd voor de aanpak van het woningtekort en het terugdringen van CO2-uitstoot. Op extra stikstofmaatregelen blijft het helaas wachten, al werd dit thema wel in de troonrede benoemd. Er is absoluut veel meer nodig dan begroot voor alle uitdagingen waarvoor we staan. Voor een demissionair kabinet zat er misschien niet meer in. NLingenieurs hoopt daarom op een spoedige vorming van een nieuwe regering die knopen doorhakt en ambitie toont voor de toekomst. Lees onze brancherelevante samenvatting.

De minnen

- een ambitieuze aanpak van het klimaat en grote hervormingen blijven uit.

- rigoureuze ingrepen op de woningmarkt durft het (demissionaire) kabinet niet aan.

- Een stikstofimpuls ontbreekt.

- De 3,6 miljard die is gereserveerd voor onderhoud en renovatie van wegen, bruggen, het spoor en vaarwegen is te laag om de infrastructuur op het gewenste peil te brengen (2,1 miljard Rijkswaterstaat en 1,5 miljard voor ProRail).

De plussen

+ Er komt ongeveer 400 miljoen per jaar extra voor het klimaat (in totaal 6,8 miljard extra langjarig, verschillende looptijden). O.a. voor het stimuleren van duurzame energie, het stimuleren van elektrisch vervoer, voor bedrijven die hun CO2 willen verlagen, om gasleidingen geschikt te maken voor waterstof en voor investeringen in industriële restwarmte.

+ Er komt 100 miljoen per jaar extra (1 miljard voor de komende 10 jaar) voor het woningvraagstuk, vooral voor het versnellen van projecten via het bestaande instrument woningbouwimpuls.

+ Gemeenten worden minder gekort via het gemeentefonds dan eerder voorzien. Dit scheelt 270 miljoen.

+ Er komt 300 miljoen extra voor IPCEI’s (Important Projects of Common European Interest): grootschalige en grensoverschrijdende publiek-private samenwerkingsprojecten. Deze zijn bedoeld om de strijd aan te gaan als het gaat om grote uitdagingen als klimaat en digitalisering. ‘Met deze extra middelen geeft Nederland aan de ambitie te hebben mee te willen spelen in Europa, onder andere op het terrein van chiptechnologie en cloud’, aldus onze koepel VNO-NCW. 

Een bijzondere +: uiteindelijk was het niet de miljoenennota, maar de troonrede die toch een deur openzette naar verdere versnelling van het Nederlandse klimaatbeleid. Want de koning verwees naar het nieuwe Europese klimaatdoel voor 2030 (=55% reductie) zónder het bestaande doel van Nederland (=49%) te benoemen. Dat zegt de koning niet zomaar gezien de strakke regie hierop vanuit het Torentje. Den Haag lijkt zich er van bewust dat er de komende jaren een grotere stap moet worden gezet.

Prioriteiten fysieke buitenruimte

Wij hebben alle prioriteiten op het gebied van de fysieke buitenruimte op een rijtje gezet. Klik hier. Koninklijke NLingenieurs vraagt aan informateur Remkes en de politieke partijen: neem de regie, de toekomst is nu! 

×

Aanmelden nieuwsbrief