Klimaatadaptatie

In de stad, handelingsperspectief voor gemeenten.

Het bundelen van de kennis en ideeën rondom klimaatadaptatie in de stad om gemeenten en provincies handelingsperspectief te kunnen bieden.

Klimaatadaptatie

klimaatadaptatie_color.svg

Klimaatadaptatie

Doel

Ons doel is het aanjagen van initiatieven rondom het thema klimaatadaptatie en meedoen in het maatschappelijk debat vanuit de ingenieurs. "We staan aan de vooravond van een grootschalige verbouwing van de Nederlandse steden”. Er zijn ingenieuze tovenaars nodig om deze puzzel op te lossen.

Via dit programma willen we laten zien waar de Nederlandse Ingenieurs kunnen helpen en is ons doel om te zorgen dat overheden in Nederland sneller tot actie overgaan. Dat doen we door pre-concurrentieel mee te denken hoe deze opgave van klimaatadaptatie het beste kan worden opgepakt en hoe de markt daarbij het beste betrokken kan worden. 

We doen dat, omdat we zien dat die grootschalige verbouwing veel van de hele bouwsector zal gaan vragen en we eigenlijk geen tijd te verliezen hebben.

 

Wat vinden wij belangrijk?

Klimaatadaptatie heeft behoefte aan een gedegen integrale technische en procesmatige aanpak. Ingenieurs zijn hierbij nodig en kunnen helpen:

 • De implicaties van de verschillende maatregelen goed te duiden.
 • De integriteit te bewaken en te bekijken of maatregelen ook doelmatig zijn.
 • Met praktische toepasbaarheid en innovatiekracht.
 • Verder te kijken dan klimaatadaptatie alleen: draagt het bij aan de ontwikkeling van een betere leefomgeving?
 • Zorgen voor een lang 'technisch geheugen' omdat we vaak de vraagbaak van onverheden zijn.
 • Met verspreiding van kennis. Hier dragen we als Koninklijke NLingenieurs actief aan bij. 

 

Hoe bereiken we ons doel?

 • Community als vraagbaak en spreekbuis namens onze branche.
 • Opstellen als een onafhankelijke sparringpartner
 • Activiteiten organiseren om bewustzijn, handelingsperspectief en gedragsverandering rondom klimaatadaptatie te vergroten, binnen en buiten de branche.

 

Teamleden programma Klimaatadaptatie 

Het team Klimaatadaptatie bestaat uit een programmamanager en drie branche-ambassadeurs. 

Brancheambassadeurs: 

 • Mathijs van Vliet - Movares - mathijs.van.vliet@movares.nl 
 • Arnold Wielinga - Royal HaskoningDHV - arnold.wielinga@rhdhv.com 
 • Edwin van der Strate - Tauw - edwin.vanderstrate@tauw.com
 • Freya Macke - Arcadis - freya.macke@arcadis.com

 

Programmamanager: 

 • Mirle van Huët - Koninklijke NLingenieurs / Antea Group Nederland - mirle.van.huet@nlingenieurs.nl

 

Informatie

Wil je meer informatie over of deelnemen aan (alleen voor leden) het programma Klimaatadaptatie, neem dan contact op met programmamanager Mirle van Huët via 06 - 51 24 11 54 of mirle.van.huet@nlingenieurs.nl.

mirle-vierkant.jpg
Mirle van Huët - Programmamanager

"mirle.van.huet@nlingenieurs.nl"

Mathijs-van-Vliet.jpg
Mathijs van Vliet - Brancheambassadeur

"Nadat hij bij de Wageningen Universiteit is gepromoveerd op een onderzoek naar de link tussen kwalitatieve scenario’s (participatief) en kwantitatieve (modellen) in het waterbeheer."

Arnold-Wielenga-2.jpg
Arnold Wielinga - Brancheambassadeur

"Gedeeld eigenaarschap is volgens Arnold dé sleutel voor klimaatadaptatie. Als branche ambassadeur zorgt hij voor een koppeling tussen de praktijk via ‘multi-schalige-gelaagdheid’ aan onze landelijke doelen en afspraken."

Edwin-van-der-Strate.jpg
Edwin van der Strate - Brancheambassadeur

"Edwin richt zich vooral op strategische en beleidsmatige trajecten (het voeren van risicodialogen en opstellen van adaptatiestrategieën). Hierbij maakt hij vooral de koppeling tussen beleidsmatige vraagstukken en praktijkkennis."

Freya.jpeg
Freya Macke - Brancheambassadeur

""