In het centrumgebied van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost is het nieuwe Bijlmer Sportcentrum gebouwd. Het sportcentrum kent een hoge mate van uitstraling welke terug is te zien in de architectuur van het gebouw, het bestaat uit: wedstrijdbad- (25m), doelgroepen-, recreatie- en peuter bad, breedtesporthal, fitness-, horeca-, personeels- en algemene ruimten. Het doel van het Stadsdeel Zuidoost was een duurzaam zwembad te ontwikkelen door de EPG te verlagen met 8% en een belangrijke CO2-reductie tot stand te brengen. De terugverdientijd van de maatregelen werd gesteld op 10 jaar. De totale investering van de maatregelen was € 223.000,00 en resulteerde in een EPG-verlaging van liefst 15% en een CO2-reductie van 191 ton. Herman de Groot heeft alle technologie ontworpen, subsidieaanvragen verzorgd en de realisatie voor dit sportcentrum begeleid.