Het stationsgebied van Rotterdam heeft met het nieuwe station een enorme impuls gekregen. De ambities voor het aanpalende busstation waren noodgedwongen wat bescheidener: na de gedane investeringen was er enkel nog financiële ruimte voor beperkte verbeteringen, zoals standaard abri’s. Stedenbouwkundige en architect Maxwan is er, samen met ABT, in geslaagd om voor een sympathiek bedrag unieke overkappingen te realiseren. Ze maken het busstation tot waardige buurman voor Rotterdam Centraal. Maxwan ontwierp drie overkappingen (‘canopies’) van 10 bij 5 meter. Ze bestonden uit een gekromde staal- plaat met op de hoeken kolommen uit plaat. Twee kappen zijn bol (‘pillow’), de middelste is hol (‘hammock’).