Voor Gemeente Noordoostpolder is een herberekening gemaakt van de Leeuwenbrug. Deze in het werk gestorte betonnen plaatbrug dateert uit 1951. Op basis van de Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken van Rijkswaterstaat (RBK) is een inschatting gemaakt van de kwaliteit van het beton en wapeningsstaal. Naast de controle van de huidige wegindeling op basis van de Eurocode is ook de nieuwe rijbaanindeling getoetst. De nieuwe rijbaanindeling is voorzien van opgebogen wapening in verband met de herinrichting en renovatie van de kruising boven de brug. Door middel van de herberekening is aangetoond dat de dwarskrachtcapaciteit van de brug voldoende is mits de fysieke conditie van de brug verder goed is. Vaak speelt bij dit soort bruggen een dwarskrachtprobleem. De Leeuwenbrug is voorzien van opgebogen wapening welke is meegenomen in de dwarskrachtcontrole.