Doelstelling LUMC Het LUMC heeft zicht ten doel gesteld te beschikken over GMP- faciliteiten om gen therapeutisch research te kunnen verrichten. Het gedeelte waar het gen therapeutisch onderzoek wordt verricht bestaat uit een bereidingscentrum en tweetal chemische laboratoria met ondersteunende ruimten en kantoren. Locatie onderzoek Gezien de complexiteit van de GMP-faciliteit op het gebied van biosafety is in het LUMC gezocht naar geschikte ruimte, inclusief technologie ruimte, die voldoet aan de veiligheid- en technologische eisen. Er zijn in totaal zeven mogelijke locaties onderzocht en dit heeft geleid tot huisvesting van de faciliteit op de tiende verdieping. Boven de tiende verdieping bevindt een technologieruimte die gebruikt kon worden voor de alle noodzakelijke technologie en voorzieningen. Onderzoek toe te passen technologie Herman de Groot heeft in samenwerking met een student van de TU Eindhoven een onderzoek gedaan. Te weten: Modelvorming en simulatie ter bepaling van de te verwachten drukhiërarchie in de GMP-faciliteit voor verschillende technologieconcepten. Het resultaat van dit onderzoek is dat het mogelijk is, mede door dit model, een programma van eisen samen te stellen voor drukhiërarchieën in stof- en kiemarme ruimten. In dit model is de GMP-faciliteit nagebootst en vervolgens ontworpen. Op deze wijze heeft Herman de Groot aangetoond dat het ontwerp ook gevalideerd kan worden. Door het toepassen van dit technologie concept is tevens een belangrijke besparing gerealiseerd op de energie- en overige exploitatiekosten. Herman de Groot heeft alle technologie ontworpen, subsidieaanvragen verzorgd en de realisatie voor deze GMP-faciliteit begeleid.