In opdracht van Rijkswaterstaat verricht Ingenieursbureau Boorsma milieumetingen op baggerspeciedepot IJsseloog. Het baggerspeciedepot betreft een werkeiland dat gelegen is in het Ketelmeer. Het depot is ten behoeve van de opslag van zwaar verontreinigde baggerspecie (slib). De milieumetingen maken deel uit van een monitoring, die wordt verricht ten behoeve van naleving van de vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer en de Waterwet Oppervlaktewateren. De monitoring bestaat uit het nemen en analyseren van monsters van slib, afvalwater en grondwater, het meten van grondwaterstanden, het vaststellen van de vulgraad van het baggerspeciedepot en het uitvoeren van geluidsmetingen.