De Moreelsebrug is een voetgangersbrug die over de gehele breedte van het spoor bij het Centraal Station in Utrecht is gerealiseerd. Wij hebben de detailengineering van de trap uitgevoerd. Hiervoor zijn de aansluitingen van zowel de trap aan de brug als de trapdelen onderling beschouwd. Een deel van de verbindingen is in 3D-rekenprogramma Ansys beschouwd om te kunnen controleren of een optimalisatie mogelijk was.