In 2018 zijn de sluis- en gemaalcomplexen in Delden en Hengelo gerenoveerd. De sluiskolken, die bijna identiek zijn, dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Met de renovatie is de levensduur van de complexen weer met twintig jaar verlengd. Ingenieursbureau Boorsma was daarbij verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering.  De werkzaamheden van Ingenieursbureau Boorsma betrof de volgende onderdelen: damwandkolkwandensluisdeuren (hefdeuren)bewegingswerk in de betonnen heftorensdroogzetconstructiesaanvaarbeschermingsconstructiescontrole hijsplannen Om te voorkomen dat een schip bij het invaren van de sluiskolk de nog gesloten sluisdeuren ramt, met alle gevolgen van dien, zijn beide complexen uitgerust met een aanvaarbeveiliging. In verband met het ontwerp daarvan is een aanvaarsimulatie in LS Dyna gemaakt.   Ingenieursbureau Boorsma heeft het complete werk in 3D gemodelleerd. Dit model diende niet alleen het raakvlakbeheer, maar uit het 3D-model zijn ook de werkplaatstekeningen ten behoeve van de reparatie van de sluisdeuren en de fabricage van de aanvaarbeschermingsconstructies gegenereerd.