This fascinating glass structure is designed by Verlaan & Bouwstra Architecten to provide more space necessary for the new entrance of the Museum More in the Ruurlo Castel. In order to maintain the view on the castle as much as possible, as much glass as possible is applied. ABT therefore developed a structure of horizontal and vertical fins with glued connections. The entrance is constructed in such a way, that it can also be removed again without damaging the original castle. BOQUE (Dutch): Wie vanaf het dorp aan komt lopen – Kasteel Ruurlo bevindt zich net buiten de bebouwde kom – zal niet direct opmerken dat er de afgelopen jaren grondig is verbouwd om het voormalige gemeentehuis te transformeren tot museum MORE. De ingang aan de voorzijde wijkt weinig af van de afbeeldingen in menig trouwalbum en de tuinen zijn nog steeds luisterrijk. Gelukkig maar, want het kasteel is een juweeltje, met aangename proporties, een mooie slotgracht en gelegen in een parkachtige omgeving. De verrassing bevindt zich net om de hoek. Tegenover de gerestaureerde oranjerie die nu een restaurant huisvest, creëerden Hans van Heeswijk en architectenbureau Verlaan & Bouwstra een geheel nieuwe entree voor het museum. Van Heeswijk ontwierp de brug en Bouwstra de glazen serre. ABT adviseerde over beide constructies. ‘De uitzetting door temperatuurverschillen speelt bij deze brug een grote rol door de beperkte lengte. De pylonen zijn voldoende flexibel om deze vervormingen toe te laten en aan de kant van de oranjerie is de pyloon in het talud opgenomen’, vertelt Thomas Wever van ABT. ‘Voor ons was de grootste uitdaging de constructie van de pijlers. De delen kragen zes meter uit over de fundering. Steun vinden de palen drie meter onder de bodem van de slotgracht. Voor ons was het zaak om een zo stijf mogelijk paalsysteem te ontwikkelen, omdat de architect een slanke brug voor ogen had.’ De oplossing werd gevonden door te werken met een casing, een holle stalen buis. ‘Deze is gevuld met gewapend beton, waardoor de overspanning voldoende stabiliteit krijgt.’ De glazen brug is tevens toegankelijk voor de hoogwerkers waarmee de serre wordt bewassen. Een slanke brug wordt echter niet uitsluitend gecreëerd door smalle pijlers, ook op de brug is het wenselijk een minimalistische sfeer te ervaren. ‘Daarom zijn de langsliggers zo slank mogelijk gehouden. Dat kon door ze te laten doorlopen en zo de interne krachten over te dragen en op te vangen. In Ruurlo zijn gerberliggers gebruikt. Dit systeem heeft scharnierende verbindingen, waarbij het mogelijk is om de krachtlijn door te laten lopen, waardoor een stabiele constructie ontstaat.’ Serre Om het aanzicht van het kasteel zo min mogelijk te verstoren ontwierp Verlaan & Bouwstra een glazen serre waarin de entree van het museum is gehuisvest. De glazen constructie is volledig verlijmd. En – omdat er niet in de historische muren gefreesd kon worden – is de serre nauwkeurig ingemeten, volgt ze de contouren van de oude muren en is ze voorzien van een kitaansluiting. ABT’s glasgroep ontwikkelde de constructie die met horizontale en verticale vinnen in de voegen van de historische muren is verankerd. Kasteel Huize Ruurlo dateert van rond de 14de eeuw. In 2012 werd het aangekocht door de heer Melchers met de bedoeling er een museum met beeldentuin te vestigen. Het Rijksmonument diende gerenoveerd te worden tot een topmonument voor schilderijen van Carel Willink. In het monument zouden een museum, restaurant, kantoor en beheerderswoning gevestigd worden. Daarbij diende het gebouw zijn oorspronkelijke allure te behouden en waar nodig moest het worden versterkt. Installatietechnieken Alle installatiecomponenten voor klimatisering en elektrotechniek werden volledig geïntegreerd in het museuminterieur, met oog voor esthetica: - Beheersing van temperatuur relatieve vochtigheid per ruimte regelbaar, omwille van het comfort dat een belangrijk aspect is voor de gebruikswaarde van een gebouw. Van doorslaggevend belang daarbij is het optimaal conserveren van de kunst. - Verwarming, koeling met fancoil-units, vloerverwarming en luchtbehandeling. - Ventilatie door luchtbehandelingsinstallaties met mechanische toevoer en afvoer, warmteterugwinning, verwarming en koeling. - Duurzaamheid middels het toepassen van warmtepompen en duurzame energiezuinige, LED-verlichting in combinatie met daglicht, geschikt voor museumgebruik. - Beveiligingsinstallaties voor brand, vluchtwegen, brandcompartimentering, toegangscontrole, en beveiligings-camera’s. - Sanitaire installaties en installaties voor keuken-voorzieningen. - Maatregelen voor geluidsabsorptie. Gevelengineering en glaswerk ABT was eveneens verantwoordelijk voor de gevel- engineering en heeft het ontwerp en de detailengineering van het glas verzorgd. Hierbij werd gesteund op eerdere opgedane ervaringen bij de serre van het Dordrechts museum en een woonhuis in Leiden. Door het combineren van eerder toegepaste bewezen technieken en daarbovenop een stapje verder te gaan met innoveren is een bijzondere transparante glasconstructie ontstaan. Dynamisch programma van eisen Om een gedegen analyse van de wensen van gebruiker en opdrachtgever te maken werd een Dynamisch Programma Van Eisen opgesteld. Dit werd verwerkt naar: - Een Voorlopig Ontwerp; VO Rapport met concepttekeningen, met een diverse installatie concepten. - Een Definitief ontwerp; DO Rapport met CAD-tekeningen van de ontworpen installaties. - Bestek; Contractstukken; Volledig bestek met uitgewerkte tekeningen en bijlagen. ABT heeft middels regelmatige inspecties de voortgang van het installatiewerk gecontroleerd, afgaand op de vorderingen. Ook zijn er diverse bouw- en werkvergaderingen bijgewoond tijdens de uitvoeringsfase.