Musis Sacrum en het Stadstheater vervult in Arnhem en omstreken een centrale rol binnen het culturele perspectief. Met name het monument uit 1888 van Musis was in verval en de uitbreidingen van de afgelopen decennia waren ernstig aan vervanging toe. Dankzij een subsidie van het rijk en een bijdrage van de gemeente kon dit in '15 gerealiseerd worden Sinds 1847 heeeft het Musisgebied een uiteenlopende reeks van verschijningsvormen gekend. Het resultaat was een ingewikkeld ruimtelijk complex dat niet goed functioneerde met een gedateerde uitstraling. Desondanks is het gebouw geliefd in Arnhem en omstreken. Het project bestaat uit de renovatie van het bestaande monument en de sloop/nieuwbouw en uitbreiding van de grote zaal evenals de inpassing van ondersteunende functies en entreegebied. Akoestiek Het ontwerp grijpt terug op de essentie van het Musis Sacrum: het genieten en ten gehore brengen van muziek in een uitmuntende akoestiek en aantrekkelijke groene omgeving. Door geen concessies te doen aan de akoestiek en de multifunctionaliteit kan het Musis Sacrum het vanzelfsprekende huis worden voor een breed scala aan voorstellingen, van symfonische muziek tot popmuziek en alles daartussenin. Uitbreiding De uitbreiding is vormgegeven als een uitnodigend en alzijdig paviljoen in het park dat het bestaande monument op respectvolle wijze aanvult en als zodanig in het landschap is opgenomen. De concertzaal heeft achter het podium een grote glazen gevel met uitzicht op het Musispark als ‘groen decor’, welke ook te openen is voor openluchtvoorstellingen. Bestaand en nieuw worden door een gemeenschappelijke plint met elkaar verbonden, waarmee het Musis Sacrum een eigentijdse, nieuwe monumentaliteit krijgt die hoort bij een muzikaal programma van dergelijk niveau.