Om de toegang tot het Maas-Waalkanaal te verbeteren is naast de bestaande sluis bij Heumen een nieuwe keersluis gerealiseerd. De keersluis wordt alleen bij hoge waterstanden op de Maas gebuikt. Het totale project maakt onderdeel uit van de tracénota Waterwerken in de Maas waarmee Rijkswaterstaat de doorvoer van vrachtverkeer over de Maas wil stimuleren. Gekozen is voor een hefdeur welke middels twee heftorens omhoog kan worden bewogen. De deur heeft afmetingen van 26 bij 11 meter en weegt 175 ton. De aandrijving bestaat uit een hydraulische cilinder die door middel van een uitgekiend systeem van kabels en keerwielen met de deur is verbonden. De grootste keerwielen zijn 3,8 meter in diameter. Belangrijk gegeven voor het ontwerp was de vereiste betrouwbaarheid van 1:10.000. Ons bureau is verantwoordelijk geweest voor het totale ontwerp van de hefdeur, traverse en het bewegingswerk vanaf het voorontwerp tot en met het uitvoeringsontwerp. Het project is met toepassing van Systems Engineering uitgewerkt. Het totale project is met behulp van 3D software gemodelleerd en getekend. De keersluis is in december 2012 in gebruik genomen.