Over het Wantij in Dordrecht wordt een bijzondere nieuwe brug gebouwd, de Prins Clausbrug. Ingenieursbureau Boorsma heeft bijgedragen aan het opstellen van de vraagspecificatie ten behoeve van een Design & Construct aanbesteding. Het architectonisch ontwerp van René van Zuuk Architecten vroeg om inventieve oplossingen. Om tot een haalbaar en uitvoerbaar ontwerp te komen, is van de brug een referentieontwerp gemaakt. Dit referentieontwerp is hoofdzakelijk tot een VO-niveau uitgewerkt, maar van risicovolle en complexe onderdelen is een verdere verdiepingsslag uitgevoerd om de haalbaarheid hiervan te garanderen.