Verslag bouwsector brede jongerenbijeenkomst - 6 december 2018

Op initiatief van jong Bouwend Nederland, JongNLingenieurs, jong Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI), de ambassadors of Change (Opdrachtgeversforum) en jong platform WOW zijn op donderdag 6 december 30 bestuursleden en vertegenwoordigers van jong verenigingen en netwerken bijeengekomen op De Bouwcampus.

Lees meer

Zonneveld ingenieurs

Zonneveld ingenieurs b.v.

Lees meer

Terugkoppeling bouwsectorbrede bijeenkomst Jong - 6 december 2018

Het lijkt alweer lang geleden, 6 december 2018, met de feestdagen ertussen en een drukke maand januari.

Lees meer

Tauw Group

Tauw contributes to a sustainable environment.

Lees meer

Onze directeur pleit voor meer ruimte voor experimenten en toepassingen met aquathermie en riothermie

Aquathermie en riothermie (warmte en koude winnen uit oppervlaktewater en rioolwater) zijn kansrijke technieken die een reëel onderdeel kunnen zijn in de energiemix van de toekomst.

Lees meer

Antea Group

Lees meer

Deltaplan klimaat: concrete maatregelen voor de toekomst van onze kinderen

Een oproep van een medewerker van eén van onze leden.

Lees meer

Arcadis

Lees meer

CrowdCreation gaat verder als spin-off van Arcadis

Het team dat in 2018 de Doe & Durf competitie van JongNLingenieurs heeft gewonnen, gaat verder als spin-off van Arcadis.

Lees meer

Nieuw leven app 'het Vernuft'

Volgende week starten eindexamenstudenten van het Mediacollege met de update en upgrade van de Koninklijke NLingenieurs app.

Lees meer