Woningcrisis legt noodzaak van landelijke regie bloot.

Cobouw-column Jacolien Eijer maart 2020 We hebben in Nederland een woningcrisis.

Lees meer

Cobouw Column Augustus 2020: Gezond Boerenverstand

Cobouw-Column augustus 2020 door bestuursvoorzitter Carla Moonen In juni presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek, commissie-Remkes, haar eindadvies met als titel “Niet alles kan overal”.

Lees meer

Mobiliteit & Maslow

Mobiliteit en corona een paar treden naar beneden en dan weer terug naar bovenDe corona-crisis heeft de complexiteit van onze maatschappij en de verwevenheid van onze systemen blootgelegd.

Lees meer

Ladder voor Koeling door OSKA

Brancheambassadeur Klimaatadaptatie Mathijs van Vliet, neemt namens Koninklijke NLingenieurs deel het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA).

Lees meer

Kennis en innovatieagenda sluizen enquete

Vul jij hem in?

Lees meer

Gezocht nieuwe programmamanager (alleen voor leden)

Wij zijn op zoek naar een programmamanager die ons helpt om de ingenieursbranche verder op de kaart te zetten.

Lees meer

Troonrede Prinsjesdag 2020: duurzame economische groei

Investeringen in infra zijn investeringen in duurzame ontwikkeling In de troonrede gisteren hoorden we het ook onze koning zeggen: via een investeringsfonds wil het kabinet inzetten op duurzame economische groei.

Lees meer

Woningbouwalliantie positief over woningbouwimpuls kabinet. Nu doorpakken!

De Woningbouwalliantie met daarin ruim 20 organisaties, verwelkomt het pakket aan maatregelen uit de Miljoenennota om de woningbouw naar een hoger plan te tillen als een goede eerste stap.

Lees meer

Nieuwe tool voor bepaling gunningscriteria

Onlangs is een tool gepubliceerd die een afwegingskader biedt voor inkopers voor het opstellen van gunningscriteria die innovatiegericht en duurzaam inkopen bevorderen.

Lees meer

Brief aan 355 gemeenten

De komende tijd buigen gemeenten zich over hun begrotingen voor 2021.

Lees meer