Cobouw-column: Ecologie als inspiratie voor ingenieurs

Jacolien Eijer Het was vorige week Wereld Milieudag met als thema ecosysteemherstel.

Lees meer

TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR KONINKLIJKE NLINGENIEURS

Koos Seerden en Christa Drolenga benoemd tijdens ALV Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 24 juni hebben de leden van Koninklijke NLingenieurs ingestemd met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden en de herbenoeming van een zittend bestuurslid.

Lees meer

Welkomstwoord en speech door Carla Moonen, voorzitter Koninklijke NL ingenieurs, bij de ALV van 2021

Carla Moonen Welkom dames en heren, welkom op onze jaarlijkse ALV.

Lees meer

Omzetverwachting in de bouwketen positief

De omzetverwachting bij de bedrijven in de bouwketen is per saldo positief.

Lees meer

Terugkoppeling inspiratiesessie Mobiliteit in een Vitale en Gezonde Stad

Dinsdag 6 juli vond de inspiratiesessie Mobiliteit in een Vitale en Gezonde Stad plaats.

Lees meer

Vrijstelling natuurvergunningsplicht voor de bouw

De nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering is 1 juli ingegaan.

Lees meer

Even kennismaken met… Connie van Rossum

Wat doet Connie zoal?Ik volg Claudia Meijer tijdelijk op als freelance communicatiemanager.

Lees meer

COLOMN COBOUW  Diversiteit in de ingenieurswereld

Uit onderzoek blijkt dat diversiteit leidt tot meer creativiteit.

Lees meer

Column Jacolien Eijer, augustus 2021

Jacolien Eijer schreef haar Cobouw-column in een zomer met veel natuurgeweld waarin ook het IPCC-rapport verschenen is: ‘Laten we onszelf niet verlammen door de grote van de opgave, maar deze begrijpelijk maken en als markt het gereedschap en de producten ontwikkelen waarmee we nu aan de slag kunnen.’ In de gematigde warmte van de Zuidwest-Franse zon lees ik op mijn mobiel het laatste nieuws.

Lees meer

Even voorstellen…  Willem Koenen, nieuw bestuurslid JongNLingenieurs

Ik ben Willem Koenen en woon op dit moment in Rotterdam.

Lees meer