Moreelsebrug Utrecht

De Moreelsebrug is een voetgangersbrug die over de gehele breedte van het spoor bij het Centraal Station in Utrecht is gerealiseerd.

Lees meer

Prins Clausbrug Dordrecht

Over het Wantij in Dordrecht wordt een bijzondere nieuwe brug gebouwd, de Prins Clausbrug.

Lees meer

7 bruggen Strobosser Trekfeart

In de 18e eeuw is tussen Dokkum en Gerkesklooster de Strobosser Trekfeart gegraven.

Lees meer

Fietsbruggen Centrale As - N356

Ingenieursbureau Boorsma heeft meegewerkt aan de realisatie van een tweetal fiets- voetgangersbruggen in de Heidstreek en Westersingel over de N356 nabij Noardburgum.

Lees meer

Langzaamverkeerspassage Centraal Station Amsterdam

15.000 fietsers maken dagelijks gebruik van de Cuyperpassage voor fietsers en voetgangers onder het Centraal Station in Amsterdam.

Lees meer

Noorderparkbrug Amsterdam

Het stadsdeel Amsterdam Noord had de wens om in het Noorderpark twee bruggen aan te leggen die het Florapark en het Volewijkspark met elkaar verbinden.

Lees meer

Vechtbrug Weesp

Vanaf juli 2015 is in opdracht van Provincie Noord-Holland door Boskalis Nederland een reconstructie uitgevoerd van de N236 (Gooilandseweg).

Lees meer

Grondwaterverontreiniging door slibstorting in plas Linderveld Deventer

Wij hebben onderzoek verricht naar mogelijke verontreiniging van het grondwater naar aanleiding van plannen voor het storten van 400.000 m3 vervuilde grond en baggerspecie in de voormalige zandwinput Plas Linderveld bij Deventer.

Lees meer

Nulsituatie (water)bodemonderzoek scheepswerfterrein Bergum

In 2014 hebben wij een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd op de scheepswerf te Bergum.

Lees meer

Historisch en verkennend bodemonderzoek Kromslootpark Almere

In 2017 is door Ingenieursbureau Boorsma een historisch en verkennend bodemonderzoek verricht in het Kromslootpark, Gooimeerdijk-West te Almere.

Lees meer