Nulsituatie (water)bodemonderzoek scheepswerfterrein Bergum

In 2014 hebben wij een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd op de scheepswerf te Bergum.

Lees meer

Historisch en verkennend bodemonderzoek Kromslootpark Almere

In 2017 is door Ingenieursbureau Boorsma een historisch en verkennend bodemonderzoek verricht in het Kromslootpark, Gooimeerdijk-West te Almere.

Lees meer

Bodemonderzoeken en grondwatermonitorings Chemiepark Farmsum

In de periode 1993 - 2017 zijn er op het Chemiepark diverse bodemonderzoeken en grondwatermonitorings verricht en saneringen begeleid en geëvalueerd.

Lees meer

Milieumonitoring baggerspeciedepot IJsseloog

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht Ingenieursbureau Boorsma milieumetingen op baggerspeciedepot IJsseloog.

Lees meer

Aanpassing Poirée-stuw Belfeld

De aanpassing van de Poirée-stuw in Belfeld is onderdeel van de Maaswerken.

Lees meer

Nieuwe keersluis Heumen

Om de toegang tot het Maas-Waalkanaal te verbeteren is naast de bestaande sluis bij Heumen een nieuwe keersluis gerealiseerd.

Lees meer

Nieuwe Sluis Terneuzen

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk.

Lees meer

Renovatie en verlenging sluiscomplexen Born, Maasbracht en Heel

De sluiscomplexen Born, Maasbracht en Heel zijn in opdracht van Rijkswaterstaat geschikt gemaakt voor schepen van grotere lengte (klasse Vb).

Lees meer

Noodoplossing en herstel stuw Grave

Na de aanvaring van stuw Grave in december 2016 zijn in het expertteam van Rijkswaterstaat, de onderhoudsaannemer en Ingenieursbureau Boorsma verschillende noodmaatregelen bedacht, onderzocht en afgewogen.

Lees meer

Verbeterde Qf relaties Rijntakken, Lobith

Rivier de Rijn komt bij Lobith Nederland binnen en splitst zich op in de Waal en het Pannerdensch Kanaal.

Lees meer