Symposium Datagedreven slimme gebouwde omgeving en learning communities

Direct Aanmelden

PARTNEREVENT | Locatie: Filmzaal De zwarte doos, TU Eindhoven. Deelname is gratis.De TU Eindhoven en Stichting WOI organiseren op 25 juni a.s. een symposium over digitalisering in de gebouwde omgeving, waarbij zowel voor ontwerp, beheer als onderhoud datagedreven methoden een steeds belangrijkere plek innemen. Het toegenomen gebruik van data geeft gebouwbeheerders steeds meer mogelijkheden naar efficient gebouwbeheer. Toch heeft deze technologie nog niet de plek binnen de processen en werkmethoden in de gebouwde omgeving die het zou kunnen hebben. Wat kunnen we dan verwachten, en wanneer?
Dat deze ontwikkelingen veel kunnen opleveren zullen we in deze bijeenkomst uitgebreid aan bod laten komen. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over hoe we met deze innovaties kunnen gaan werken en hoe we onze processen erop kunnen afstemmen om het potentieel ten volle te kunnen benutten. Wat is daarvoor nodig? En wat levert het dan op? Voor wie? En waarom nu ook alweer?


In dit symposium laten vertegenwoordigers uit de wetenschap zien wat de belangrijkste onderzoeksvragen zijn rond digitalisering en datagedreven tooling in de bouw, en zij delen reeds behaalde aansprekende onderzoeksresultaten. Vanuit de praktijk worden de huidige ontwikkelingen en behoeftes benoemd. Ervaringen die koplopers met slimme gebouwen hebben opgedaan worden gedeeld.
Stichting WOI wil wetenschappelijke kennisontwikkeling stimuleren, initiëren en ondersteunen, zodat die nieuwe kennis zijn weg vindt naar het bedrijfsleven in de installatiesector.

Programma

Dagvoorzitter ir. Jaap Dijkgraaf

12:30 - 13:00: Ontvangst en koffie
-
13:00 - 13:10: Welkom namens TU Eindhoven en introductie Programma
-
13:10 - 13:20: Algemene introductie programma door voorzitter WOI Aart van Gelder
-
13:20 - 13:50: Pieter Pauwels TU Eindhoven
dr. ir.-arch. Pieter Pauwels is universitair hoofddocent gebouwinformatiemodellering
Onderwerp: 1+1=3 – Doorgedreven opsplitsing van kennis en systemen voor beter informatiebeheer en efficiëntere beslissingen – Toch?
-
13:50 - 14:20: Rick Kramer TU Eindhoven
dr. ir. Rick Kramer is universitair docent Installatietechnologie en directeur van DYSECO.
Onderwerp: Data-gedreven aanpak combineren met expertkennis voor efficiënte én effectieve installaties: Onderzoek en maatschappelijke impact.
-
14:20 - 14:45: Pauze
-
14:45 - 15:30: Joep van der Velden is Director Gebouwautomatisering bij Kropman en voorzitter van de Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer van de TVVL.
ir. Joep van der Velden streeft naar een zo efficient mogelijk energiegebruik van gebouwen door gebruik te maken van slimme gebouwautomatisering om de complexe werkelijkheid eenvoudiger beheersbaar te maken met de inzet van software.
Onderwerp: Praktische inzet van (gebouw-)automatiseringsontwikkelingen voor een beter inzicht en besturing van gebouwen. Speeltje of noodzaak?
-
15:30 - 16:00: Discussie aan de hand van dilemma’s en thema’s onder leiding van Rick Kramer en Jaap Dijkgraaf
-
16:00 - 16:20: Pauze
-
16:20 - 17:20: TransAct Learning Communities
-
Het TransAct project zijn bestaande Leernetwerken (LN) in de installatiesector geanalyseerd. Binnen het project zijn (1) drijfveren en barrières voor de adoptie, overdracht en uitwisseling van kennis tussen verschillende stakeholders geanalyseerd en (2) prestatiemodellen en stimuleringsstructuren ontwikkelt voor deze stakeholder. De volgende sprekers zullen de onderzoeksresultaten presenteren:
-
Marcus Specht (TU Delft): Een introductie op het TransAct project
-
Ali Soleymani (PhD TU Delft): Development of employees in the energy industry with networked learning.
-
Martin Mosteiro Romero (TU Delft): Knowledge platform and handbook developed with the Brains4Building project.
https://www.educationandlearning.nl/projects/educational-networks-and-communities-in-the-energy-sector
-
17:20: Borrel

 

×

Aanmelden nieuwsbrief