Regiobijeenkomst thema Tenderproces

Themabijeenkomst

Deze bijeenkomst is vol.

Buigen of barsten; inefficiënties en verbetermogelijkheden aan het huidige tenderproces.

Kapitaalvernietiging, demotiverend en duur. Dat is het tenderproces voor de bouw in NL in 2023, en dit moet anders. Het is voor opdrachtnemers steeds moeilijker geworden om zich te onderscheiden en voor opdrachtgevers om de daadwerkelijk meest geschikte partij het project te gunnen. Inschrijvende partijen worden genoodzaakt om onwenselijke keuzes te maken omwille van tendercapaciteit. Met NL Ingenieurs gaan wij tijdens de komende regiobijeenkomst in op de benodigde efficiëntieslag. Hoe kunnen we het huidige speelveld zo inrichten en de voorwaarden scheppen waarmee het tenderproces minder capaciteit vraagt van betrokken partijen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van inschrijvingen of mededinging en hoe kunnen ingenieursbureaus en projectmanagers dit faciliteren?

PRO6 Managers nodigt u van harte uit om hierover mee te denken en te praten op 5 oktober in ons kantoor in Amersfoort.

Globaal programma;

15:00 ontvangst

15:15 welkom

15:30 presentaties en gesprek

17:00 afronding & borrel

 

 

×

Aanmelden nieuwsbrief