Twee vacatures voor Algemeen Bestuurslid Koninklijke NLingenieurs (alleen voor leden)

In 2021 loopt de tweede bestuurstermijn van twee bestuursleden van Koninklijke NLingenieurs af. Zij zijn conform de statuten niet herkiesbaar. De penningmeester treedt af tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in juni 2021, de vicevoorzitter tijdens de ALV in november 2021. Hierdoor ontstaan er twee vacatures: één per juni 2021 en één per november 2021. Beide vacatures zijn bedoeld voor bestuursleden namens onze middelgrote en kleine lid bureaus

Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe leden, die het bestuur van Koninklijke NLingenieurs willen versterken. Aan één van de twee nieuwe leden zal de rol van penningmeester worden verbonden. Dit bestuurslid treedt aan per juni 2021. Een bestuurslid van Koninklijke NLingenieurs is werkzaam bij één van haar leden en heeft binnen dat bedrijf een eindverantwoordelijke functie: CEO, (Algemeen) Directeur, DGA of Partner. 

De uitgebreide profielschets voor de bestuursleden en de penningmeester is te lezen in de uitgebreide vacaturetekst

 

Reageren?

Heb je belangstelling voor een van deze functies, solliciteer dan uiterlijk op vrijdag 29 januari 2021. Dit kan door een e-mail met CV en toelichting te sturen aan directeur Jacolien Eijer – de Jong via Jacolien.eijer@nlingenieurs, met in de cc personeelszaken@nlingenieurs.nl.

Voor nadere inlichtingen over beide vacatures kun je contact opnemen met directeur Jacolien Eijer- de Jong, de huidige penningmeester Steven Mast via mast@smitsvanburgst.nl of met vicevoorzitter, tevens bestuurslid namens de middelgrote en kleine bureaus, William Sanders via william.sanders@swebru.nl.

Je kandidaatstelling wordt vertrouwelijk behandeld. Er wordt niet over kandidaten gecommuniceerd.