Wie wil de ingenieursbranche vertegenwoordigen op het vlak van recycling?

Voor het College van Deskundigen Recyclinggranulaten zoeken we iemand de ingenieursbranche wil vertegenwoordigen. Dit college geeft sturing aan de Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten, dat schema's beheert voor de kwaliteitsborging van recyclinggranulaten voor de wegenbouw en betonbouw. Hiermee levert de stichting een bijdrage aan een circulaire inzet van bouwgrondstoffen en daarmee aan het besparen op natuurlijke bronnen. In het College van Deskundigen zitten vertegenwoordigers van producenten en afnemers van recyclinggranulaat, toeleveranciers van steenachtige afvalstoffen, betrokken overheidsorganisaties en de certificatie-instellingen. Hierdoor bestaat er een breed draagvlak voor de certificatie-eisen.

Tijdsbesteding

Het College komt 2 (soms 3) keer per jaar bijeen, 2 tot 3 uur per keer, in Meteren. De voorbereiding per bijeenkomst is naar schatting zo’n 2 uur.

Interesse?

Heb je interesse om Koninklijke NLingenieurs in dit College te vertegenwoordigen? Of wil je meer informatie over deze vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op met Arnoud Willemsen: arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl