Blog Mark Pehlig, Vice-voorzitter NLingenieurs: Van hectiek naar regie en groei

Home
Algemeen
Blog Mark Pehlig, Vice-voorzitter NLingenieurs: Van hectiek naar regie en groei

Blog Mark Pehlig, Vice-voorzitter NLingenieurs: Van hectiek naar regie en groei

Het afgelopen jaar was in het 100-jarig bestaan zeker één van de meest hectische perioden voor de vereniging. Vanuit mijn blik als vice-voorzitter zie ik de noodzaak om het roer om te gooien én de ingezette weg, als de enige juiste.

Ik denk met u even terug aan eerder dit jaar, waar leden zorgen hebben geuit over het nut van deelname aan onze branchevereniging. Ik ervaar zelf dat marktcommissies weliswaar goed werk verrichten, maar vaak in een kleine groep, met meestal dezelfde mensen, dezelfde bureaus. Dat roept terecht vragen op: waar zijn die 100 lid bureaus en hoe kunnen we ons bundelen, zodat we met elkaar meer bereiken dan alleen?

Met de in het leven geroepen taskforce is hier actie op genomen en die hebben een goede analyse neergelegd. Na de zomer zijn we met een drastisch andere denkrichting gekomen: 4 Thema’s met een Programma van goede Projecten, makkelijke toegang voor alle geïnteresseerde leden – groot en klein – via een Community met goede Bureauregie. En daar is iedereen mee aan de slag gegaan. Na de zomer is het bureauteam zowat volledig vernieuwd. Jacolien heeft daar hard aan gewerkt en het verschil is er nu al, dat zal ook u gaan opvallen.

Maar ja, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe brengen we de goede initiatieven en activiteiten van de commissies over naar de 4 thema’s? U kunt zich voorstellen dat we veel discussie hebben gehad in ons bestuur én met actieve leden. En die tijd is ook echt nodig geweest. Om de opzet eenvoudig te maken én om de bedoeling met elkaar goed te begrijpen.

Als bestuur hebben we een Strategische Advies Raad samengesteld met toppers op gebied van geldstromen, klimaat, innovatie en ondernemerschap. Daar ben ik trots op; dit gaat mijn inziens onze vereniging veel inspiratie geven.

En ondertussen hebben we een heel geslaagd Jubileumjaar gehad! Met een geweldig Gala – dat door onze partners en opdrachtgevers erg goed werd gewaardeerd – een Symposium over de Ingenieuze Stad, goede bijeenkomsten. Een wezenlijke verandering zie ik bij grote bureaus die juist het belang zien van aan tafel zitten bij marktpartijen en instanties als branche en niet als individueel bureau in de houding opdrachtgever-opdrachtnemer. Dat is winst.

U ziet: een hectische periode voor de vereniging, maar ik denk dat we een duidelijk koers te pakken hebben. Ik ben persoonlijk zeer gedreven en wil graag dat we daar gelijk in januari mee gaan starten. Dat vraagt nog steeds heel veel uitleggen, praten en vooral luisteren naar elkaar. De steun die door u als lid bij de ledenvergadering in december is uitgesproken, geeft positieve energie.

De markt voor onze ingenieursbranche is goed en biedt zóveel potentie om te groeien. Buiten een project om, lukt het ons individueel niet om onze positie als regisseur af te dwingen voor zeer uitdagende thema’s als: mobiliteit, klimaat, energie en circulaire bouw. Deze grote uitdagingen zijn bij uitstek geschikt om jonge ingenieurs naar onze bureaus te trekken om mee te groeien. Een sterke vereniging helpt om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Ik wens uw onderneming en uw medewerkers een gezond en succesvol 2018 toe.

Mark Pehlig

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia